نقش غرض ورزی دشمنان در تحریف واقعه کربلا

فارسی 2785 نمایش |

از جمله عوامل تحریف وقایع تاریخی یک نوع عوامل عمومی است. یعنی به طور کلی عواملی وجود دارد که تواریخ را دچار تحریف می کند، اختصاص به حادثه عاشورا ندارد. مثلا همیشه اغراض دشمنان، خود، عاملی است برای اینکه حادثه ای را دچار تحریف کند.
دشمن برای اینکه به هدف و غرض خود برسد، تغییر و تبدیل هایی در متن تاریخ ایجاد و یا توجیه و تفسیرهای ناروایی از تاریخ می کند و این نمونه های زیادی دارد که نمی خواهم در اطراف آنها بحث بکنم، همین قدر عرض می کنم که در تحریف حادثه کربلا هم این عامل دخالت داشته است. یعنی دشمنان در صدد تحریف نهضت حسینی بر آمدند. و همان طوری که در دنیا معمول است که دشمنان، نهضت های مقدس را به افساد و اخلال و تفریق کلمه و ایجاد اختلاف متهم می کنند، حکومت اموی نیز خیلی کوشش کرد برای اینکه نهضت حسینی را چنین رنگی بدهد.
از همان روز اول چنین تبلیغاتی شروع شد. مسلم که به کوفه می آید، یزید ضمن ابلاغی که برای ابن زیاد جهت حکومت کوفه صادر می کند، می نویسد: مسلم پسر عقیل به کوفه آمده است و هدفش اخلال و افساد و ایجاد اختلاف در میان مسلمانان است! برو و او را سرکوب کن. وقتی مسلم گرفتار می شود و او را به دارالاماره ابن زیاد می برند، ابن زیاد به مسلم می گوید: پسر عقیل! چه شد که آمدی به این شهر، مردم وضع مطمئن و آرامی داشتند، تو آمدی آشوب کردی، ایجاد اختلاف و فتنه انگیزی کردی!
مسلم هم مردانه جواب داد: اولا آمدن ما به این شهر ابتدایی نبود. مردم این شهر از ما دعوت کردند، نامه های فراوان نوشتند و آن نامه ها موجود است. و در آن نامه ها نوشته اند پدر تو، زیاد، در سال هایی که در اینجا حکومت کرده، نیکان مردم را کشته، بدان را بر نیکان مسلط کرده و انواع ظلم ها و اجحاف ها به مردم کرده است. از ما دعوت کردند برای اینکه عدالت را برقرار کنیم.
ما برای برقراری عدالت آمده ایم و حکومت اموی برای اینکه تحریف معنوی کرده باشد، از این جور قضایا زیاد گفت، ولی تاریخ اسلام تحت تاثیر این تحریف واقع نشد و شما یک مورخ و صاحب نظر را در دنیا پیدا نمی کنید که بگوید حسین بن علی (ع) العیاذ بالله قیام نا به جایی کرد، آمد کلمه مردم را تفریق کند، اتحاد را از بین ببرد. خیر، دشمن نتوانست در حادثه کربلا تحریفی ایجاد کند. در حادثه کربلا هر چه تحریف شده، با کمال تأسف از ناحیه دوستان است.

منـابـع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 40-41

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها