پرسشی درباره مقام ولایتعهدی حضرت زینب علیهاسلام

فارسی 2357 نمایش |

پرسش: آیا قبول دارید که حضرت زینب (س) مقام ولیعهدی داشت؟ و اگر داشت، به علاوه بقیه کارهایی که به عهده اش بود، آیا این نشانه آن نیست که زن می تواند در اسلام پا به پای مرد پیش رود، البته اگر لیاقتش را داشته باشد؟

پاسخ: هیچ گونه مدرکی برای این مسأله نیست و اساسا در اسلام عنوانی به نام ولیعهدی نداریم و اگر منظور از ولیعهدی، جانشینی باشد طبق مدارک قطعی جانشین امام سوم، امام چهارم است نه خواهر گرامی اش حضرت زینب.
بلی، از روایات درمی آید که حضرت زینب در نهضت حسینی که علیه سلطنت استبدادی یزید و ستمگران بنی امیه بود، طبق وصیت سیدالشهداء وظایف سنگینی به عهده داشت و در عمل به وظیفه لیاقت علمی و عملی و شخصیت فوق العاده دینی خود را به ثبوت رسانید. اصولا باید دانست که از نظر اسلام ارزش انسان در جامعه به علم و تقوا (خدمات دینی فردی و اجتماعی) است و سایر امور که در اجتماعات دیگر وسیله امتیاز و نفوذ می باشد، مانند ثروت و عظمت، عشیره و اتباع و شرافت خانوادگی و تصدی مقامات حکومت و قضا و مقامات لشگری، هیچ گونه ارزش و امتیازی ندارند که ملاک افتخارشان گردیده و آنان را مافوق دیگران قرار دهد.
در اسلام هیچ امتیازی را نباید ملاک نفوذ اعمال قدرت قرار داد؛ بنابراین، یک بانوی اسلامی می تواند در امتیازات دینی پا به پای مردان پیش رود و اگر لیاقت داشته باشد از همه مردان جلو افتد، چنانچه می تواند به استثنای سه مسأله: حکومت و قضا و جنگ، در همه مشاغل اجتماعی با مردان شرکت نماید.
خدای متعال می فرماید: «گرامی ترین شما پیش خدا باتقواترین شما است» (حجرات/ 13) و می فرماید: «هرگز کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابر نمی شوند» (زمر/ 9)

منـابـع

سید محمدحسین طباطبایی- اسلام و انسان معاصر- صفحه 143-141

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها