نعمان ابن عمرو راسبی

فارسی 5502 نمایش |

از یاران امام علی (ع) بود و در صفین حضور داشت. از تیره ی راسب بن مالک ازدی بود و اهل کوفه. در جنگ ها به دلاوری شهرت داشت. پدرش عمرو راسبی و برادرش حلاس بن عمرو، سرهنگ نیروهای انتظامی (شهربانی) امام علی (ع) در شهر کوفه بود. نعمان در جریان قیام امام حسین (ع)، با برادرش حلاس، همراه لشگر عمر بن سعد از کوفه خارج شد و به کربلا آمد و همین که متوجه شد عمربن سعد نظرات امام حسین (ع) را رد کرده و قصد جنگ با کاروان حسینی را دارد، شب هشتم محرم، خود را به یاران امام (ع) ملحق کرد. روز عاشورا، قبل از ظهر، در اولین حمله همه جانبه ی عمر سعد، جزو سواران سپاه، با اجازه از امام حسین (ع) به میدان جنگ رفت و آن قدر جنگید تا اسبش از پا درآمد و پیش از نماز ظهر شهید شد. نام او در زیارت ناحیه مقدسه ذکر نشده ولی در زیارت رجبیه آمده است.

منـابـع

موسوعه الامام الحسین

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها