کوفه

English 6866 Views |

کوفه یکی از شهرهای عراق است که در جنوب این کشور، در 10 کیلومتری شمال شرق نجف اشرف قرار دارد. این شهر در کنار رود فرات ساخته شده، آب و هوای معتدلی دارد و از دیرباز سرسبز و خرم بوده است.

پیدایش
قرن ها پیش از ساخته شدن شهر، در این سرزمین مردم بسیاری زندگی کرده اند. حتی در روایات چنین آمده است که طوفان حضرت نوح (ع) در این سرزمین آغاز شد. کوفه در ابتدا سورستان نامیده می شد. در سال 17 هجری، چند ماه پس از ساخته شدن بصره، سعد ابن ابی وقاص به دستور عمر ابن خطاب این شهر را ساخت تا جایگاهی برای سکونت رزمندگان و نیروهای نظامی در زمان فتوحات باشد و آنان بتوانند همراه با خانواده های خود در آن جا مستقر شوند. کوفه در آغاز به محله های متعددی تقسیم شده بود که هر محله در اختیار یک طایفه یا قبیله بود اما بیشتر به یک اردوگاه نظامی شباهت داشت و خانه های آن با حصیر و نی ساخته می شد. مدتی بعد، در یک آتش سوزی بزرگ، همه این خانه ها از بین رفت و خانه های آجری جای آنها را گرفت. شهر در مدت کوتاهی به یکی از شهرهای مهم اسلامی تبدیل شد و حوادث بسیاری به خود دید. مسجد بزرگ این شهر نیز که امام علی (ع) در آن به شهادت رسید نیز در همین دوران ساخته شد. مساحت این مسجد چنان زیاد بود که گنجایش همه جنگجویان ساکن در شهر را داشت.

مسجد کوفه
بنا بر برخی روایات، محل مسجد کوفه عبادتگاه بسیاری از پیامبران و خاستگاه بسیاری از حوادث روزگاران گذشته بوده است و نماز خواندن در آن نیز فضیلت بسیار دارد.

کوفه در زمان حضرت علی (ع)
با به حکومت رسیدن حضرت علی (ع)، کوفه پایتخت حکومت اسلامی شد و با این که پس از ماجرای صلح امام حسن مجتبی (ع) هرگز پایتخت حکومت دیگری نشد، اما اهمیت خود را حفظ کرد و تا سال ها یکی از مراکز مهم علمی و هنری به ویژه در فقه و ادبیات باقی ماند. با این حال، با گسترش نجف اشرف و اهمیت یافتن آن، رفته رفته از رونق کوفه کاسته شد. امروزه کوفه شهر کوچکی در نزدیکی نجف است و از آن رونق نخستین خبری در آن نیست.

Sources

دانشنامه رشد

Keywords


0 Comments Send Print Ask about this article Add to favorites