دریای سرخ

English 6411 Views |

دریای سرخ یا دریای احمر، در مجاورت نیمه شمالی غرب آفریقا و در شرق شبه جزیره عربستان قرار گرفته است. از این جهت این دریا حد فاصل میان دو قاره آسیا و آفریقا است.

مساحت آن 000/438 کیلومتر مربع می باشد که از این حیث پانزدهمین دریای جهان به شمار می رود. دریای سرخ از طریق کانال سوئز با دریای مدیترانه و از طریق باب المندب (تنگة مندب) با خلیج عدن و اقیانوس هند ارتباط دارد.

قبلاً به این دریا، دریای قلزم می گفتند. همسایگان این دریا کشورهای عربستان، یمن، جیبوتی، اتیوپی، سودان، مصر و اردن می باشند. عده ای عقیده دارند که دریایی که حضرت موسی (ع) با بنی اسرائیل از آن گذشت و آب آن شکافته شد، همین دریا بوده است.

Sources

دانشنامه رشد

Keywords


0 Comments Send Print Ask about this article Add to favorites