زواره

English 4035 Views |

زواره شهری کوچک در حاشیهٔ جنوبی دشت کویر ایران است.
این شهر در مختصات جغرافیایی ۳۳°۲۷′ شمالی و ۵۲°۲۷′ شرقی و در فاصلهٔ ۱۲۰ کیلومتری اصفهان واقع شده است.
زواره از آبادی های کهن ایران است و نام آن از نام برادر رستم گرفته شده است. در آن بناهای تاریخی همچون منار زواره در مسجد امام حسن مجتبی (که گفته می شود قبل از اسلام آتشکده بوده است) قلعه مغول مسجد جامع چهار ایوانی زواره (قدیمی ترین مسجد چهار ایوانی ایران) که در آن کتیبه هایی نیز وجود دارد. در زواره اغلب ساکنین سید طباطبایی هستند.
زواره در شاهنامه فردوسی نام برادر رستم است. از جمله افتخارات زواره این بوده که سیدحسن مدرس از این توابع بوده است. زواره ساختاری گلی و دارای معماری ایرانی اصیل بوده که امروزه متأسفانه در حال تخریب این آثار هستند.
مسجد زواره اولین مسجد چهار ایوانی در معماری اسلامی جهان است که در زمان سلجوقیان ساخته شده است.

Sources

ویکی پدیا

Keywords


0 Comments Send Print Ask about this article Add to favorites