شیخ کشی

English فارسی نسخه موبایل

محمدبن عمروبن عبدالعزیز که کنیه او ابوعمرو بود، از چهره های درخشان در اواسط نیمه اول قرن چهارم هجری و از علمای معروف و استاد در رجال و اخبار و از محدثین امامیه است. وی از اصحاب و شاگردان محمدبن مسعود عیاشی می باشد و تلعکبری از او روایت نموده است که به جهت شاگردی عیاشی به او غلام عیاشی می گویند. کشی در علم رجال و اخبار و مخصوصا آنچه مربوط به احوال رجال می باشد بصیرت و آگاهی داشته است. و صاحب کتاب رجال به نام خودش یعنی رجال کشی می باشد و نام اصلی آن معرفة اخبارالرجال و یا معرفة الناقلین عن الائمه الصادقین (ع) است که شامل #### بیشترین احادیث مربوط به احوال رجال شیعه بوده و دارای مطالب ارزنده منحصر به فرد است و او در این موضوع دارای علم و دانش فراوانی بود ولی به گفته علمای رجال وی راویان عامه و خاصه را با هم و به طور مخلوط آورده است.

شیخ طوسی مطالب او را خلاصه کرد و مطالب اضافی و زاید را حذف نمود و اختصاص به راویان خاصه داد و اختیارالرجال یا اختیار الکشی نامید. اصل کتاب رجال کشی در دسترس نیست. سال وفات کشی مانند سال وفات استادش معلوم نیست لکن با شیخ کلینی و صدوق اول علی بن بابویه معاصر بوده و از رجال قرن چهارم می باشد. تلعکبری هارون بن موسی وفات او را در سال 385 هـ ق ذکر می کند.

اساتید کشی:
شیخ ابوعمرو کشی، در کتاب "رجال" خودش بسیاری از استادانش را نام برده، از آن جمله:
1- محمدبن مسعود عیاشی سمرقندی
2- محمدبن قولویه قمی
3- ابواسحق ابراهیم بن نصیر کشی
4- علی بن محمد قتیبه قتیبی نیشابوری
5- وراق کشی
6- ابومحمد جبرئیل بن محمد فارابی
7- ابومحمد دمشقی
8- احمدبن موسی همدانی
9- یوسف بن سخت
10- محمدبن یعقوب بیهقی
11- محمد شاذانی
12- حمدان بن حمدان
13- احمدبن ابی عوف نجار
14- ابوسعید جعفر تاجر سمرقندی
15- جعفربن محمد جرجانی (از علمای عامه ). در کتاب نام 58 نفر را ذکر کرده که ما فقط 15 نفر را ذکر کردیم.

شاگردان کشی:
1- شیخ اجل، هارون بن موسی تلعکبری (به نقل شیخ طوسی)
2- جعفربن محمد (قولویه) (به نقل از نجاشی)
3- ابواحمد حیدربن محمدبن نعیم سمرقندی (به نقل از محدث نوری). به جز این سه نفر شخص دیگری ذکر نشده است.

منـابـع

مفاخر اسلام ج3

نقل از کتاب ریحانةالادب تألیف علامه محمدعلی مدرس ج5 چاپ شفق تبریز، ص62

در کتاب قاموس الرجال ذکر مختصری آمده است

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها