علی اصغر حکمت

English فارسی 2793 نمایش |

علی اصغر حکمت، از سیاستمداران دوره رضا شاه و اولین مدیر دانشگاه تهران بوده است. وی همچنین در چندین دوره مقام وزارت را عهده دار بوده است.

جایگاه های سیاسی
سفیر ایران در هندوستان
وزیر فرهنگ
وزیر دادگستری
مشاور وزیر امورخارجه

جایگاه های دانشی
استاد ممتاز دانشگاه تهران

منـابـع

ویکی پدیا فارسی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها