سیدعلی مجتهد کازرونی

English فارسی 3160 نمایش |

آقا سیدعلی مجتهد کازرونی شیرازی، فرزند مرحوم حاج سیدعباس مجتهد کازرونی در سال 1278 متولد شد. در 1291 از کازرون به شیراز آمد و تا سال 1304 در شیراز به تحصیل معقول و منقول پرداخت. معقول را نزد شیخ احمد شیرازی نجفی که شاگرد حکیم عباس دارابی بود و نیز نزد شیخ محمدحسین شانه ساز تحصیل کرد.
وی احتمالا اواخر دوره تدریس حکیم عباس (متوفای 1300) را نیز درک کرده است. از سال 1304 تا 1315 در نجف اقامت کرد و از حوزه درس آخوند ملا محمدکاظم بهره مند شد و به مقامات عالی نائل آمد. از سال 1319 تا پایان عمر (1343) در شیراز به تدریس، خصوصا تدریس فلسفه و عرفان اشتغال داشت.
بسیاری از مدرسین و فضلای شیرازی در معقول و منقول شاگرد او بوده اند. مرحوم آقا سید علی نمونه ای از علمای صالح بوده است و شاگردان او و سایر مردم شیراز داستانها از صفای نفس و تقوای او دارند.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 537

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها