ملامحمدجعفر لنگرودی

English فارسی 4182 نمایش |

ملامحمد جعفر لنگرودی لاهیجی معاصر ملاعبدالله زنوزی و شاگرد سید ابوالقاسم مدرس اصفهانی و ملا محراب گیلانی و مخصوصا ملاعلی نوری است. اثر معروف او شرح مشاعر ملاصدرا است. این شرح چاپ هم شده است. وی علاوه بر شرح مشاعر، شرح تجرید قوشچی را حاشیه کرده است. حاشیه شرح تجرید وی در سال 1255 مقارن ایام سلطنت محمدشاه تألیف شده است. تاریخ وفات او معلوم نیست. جلال الدین همایی می نویسد: «علی التحقیق پیش از 1294 بوده است.» عجیب این است که شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب «الکرام البرره فی القرآن الثالث بعدالعشره» سه نفر را که هر سه حکیم و همزمان و همنام و گیلانی بوده اند نام می برد: یکی تحت عنوان شیخ جعفر لاهیجی و دیگری تحت عنوان شیخ محمد جعفر لنگرودی که عرشیه ملاصدرا را شرح کرده و سوم شیخ محمد جعفر لاهیجی که مشاعر را شرح کرده و بر الهیات شرح تجرید حاشیه زده است. البته بعید است که سه نفر حکیم به این نام در یک عصر، اهل یک منطقه باشند و لذا این موضوع نیازمند تحقیق بیشتر است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 524-523

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها