صابئین مندایی و احکام و آداب و رسوم آنها

فارسی 18234 نمایش |

صابئین مندایی فرقه ای از صابئین می باشند که در خوزستان ایران و در کنار رود کارون زندگی می کنند. آنها مراسم خاصی دارند که در رود کارون انجام می دهند، مراسمی که آداب مفصلی دارد و در آن باید تمام بدن به زیر آب فرو برود، البته با لباس مخصوص. علاوه بر آن روحانی باید آیاتی بخواند و کسی که غسل تعمید می کند، زمزمه کند و به همین خاطر است که مندائیان، معمولا کنار و حاشیه رودخانه ها را برای زندگی انتخاب می کنند، مثل حاشیه رود کارون که مرکز تجمع و در کنار هم بودن صبی هاست. مندائیان پیروان حضرت یحیی هستند و اعمال و آداب به خصوصی دارند. در قرآن مجید هم از ایشان یاد شده است: «ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصاری و الصابئین من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لاهم یحزنون؛ محققا کسانى که [صورى] ایمان آوردند و آنها که یهودى شدند و مسیحیان و صابئیان، هر کدام [از روى حقیقت] به خدا و روز قیامت ایمان آورد و عمل صالح کند، پاداش آنها نزد پروردگارشان [محفوظ] است و نه خوفى بر آنهاست و نه غمگین شوند» (بقره/ 62).

احکام صابئین مندایی
به جای سی روز، روزه ماه رمضان، سی و شش روز غیر متوالی روزه می گیرند و در طول روز هم سه بار نماز می خوانند. آنها برای دینشان تبلیغ نمی کنند و عجیب آنکه، اجازه ورود به آیین شان را نیز نمی دهند. غسل تعمید در آب روان از مهمترین اصول آیینهای آنان به شمار می آید.

احکام ازدواج
صبی های مندایی، کمی در ازدواج و ایجاد رابطه خونی با دیگر ادیان سخت گیرند و صبی ها اعتقاد دارند که وقتی آدم و حوا خلق شدند و ازدواج کردند، صاحب سه دختر و سه پسر شدند و چون در دین صابئین ازدواج برادر و خواهر ممنوع بود، از دنیای نور و به امر خداوند شصت خانواده مشابه این خانواده هشت نفری به زمین فرستاده شد که اینها اولین اجتماع بشری را شکل دادند.

آداب و رسوم صابئین مندایی
1- برای صبی ها، ششم و هفتم ماه دولا یا همان اوایل مرداد روزهای نحسی هستند و آنها برای اینکه فرشته خانه های آنها را پیدا کند، شاخه ای از بید یا گل یاس بر سر در خانه هایشان نصب می کنند.
2- اول آبان یا سی ام مهر برای مندائیان روز باشگونی است و به اعتقاد آنها در این روز بوده که حاصلخیزی بر زمین گسترانیده شده است و اولین درخت کشت شده هم خرما بوده.
3- هفتم آبان، روز عید کوچک صبی هاست و آنان در این روز هوخا می خورند که شامل نان برنجی کوبیده، گنجد سرخ شده و خرماست.
4- جمعیت صابئین در اهواز، بیست تا بیست و پنج هزار نفر و به قدمت دو هزار سال.
5- اشتراک مسیحیت و صابئین مندایی در این است که هر دو غسل تعمید را نماد پاکی تن و روان می دانستند و نوشته شده است که یحیی (ع)، عیسی (ع) را غسل تعمید داده است.
6- سال نو اصلی مندائیان، دوم مرداد، سالروز تولد آدم است و تا به امروز چهارصد و چهل و پنج هزار و سیصد و پنجاه و هشت (445,358) سال از آن می گذرد.
7- عناوین ماههای مندایی: دولا، نونا، امرا، تورا، صلعی، سرطانا، اریا، شمبلتا، قینا، ارقوا، هیطا و گدیا است. همچنین خط مندایی از راست به چپ است و نقطه ندارند.
8- سی آذر ماه، روز عاشوریه است، روز دعا برای غرق شدگان بی گناه طوفان نوح. صبی ها در این روز، حلیمی مرکب از گندم، نخود، لوبیا، ماش، عدس، باقلا و لپه می خورند.
9- کتاب مقدس ایشان کنزربا نام دارد.
10 - به روحانیون به ترتیب از پایین ترین مقام شکنده، ترمذه، کنز ربه ریش الامه، ربی میگویند.
11- به ستارگان اعتقاد خاصی دارند و آن را در تقدیر امور سهیم میدانند.

منـابـع

حسین توفیقی- آشنایی با ادیان بزرگ- بخش صابئین

عبدالله مبلغی آبادانی- تاریخ ادیان و مذاهب جهان- ج دوم بخش صابئین

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد