اصل و نسب و خانواده حضرت سلیمان (ع)

فارسی نسخه موبایل 3918 نمایش |
یکی از پیامبران بزرگی که هم دارای مقام نبوت بود و هم دارای حکومت بی‎نظیر و بسیار وسیع، حضرت سلیمان بن داوود ـ علیه السلام ـ است که نام مبارکش هفده بار در قرآن آمده است. او با یازده واسطه به حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ می‎رسد و از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل می‎باشد. سلیمان ـ علیه السلام ـ حکومت وسیعی به دست آورد که در آن جن و انس و پرندگان و چرندگان و باد، همه تحت فرمان او بودند، و بر سراسر زمین فرمانروایی می‎نمود.حضرت سلیمان بن داوود به سال 1169 ق م در بیت المقدس در خانواده اى بزرگ که پدرش داوود هم پیامبر بود و هم صاحب حکومت، متولد شد.وى کوچکترین پسر حضرت داوود بود که به سال 1182 در حالى که 13 سال بیشتر نداشت و به شغل چوپانى مشغول بود به حکومت و نبوت رسید، وى پس از استقرار سلطنت به خیال اجراى وصایاى پدر افتاد تا کسانى را که باید بکشد.
از مشرکین و کفار و منکرین شریعت موسى بقتل برساند، براى اجراى این منظور حکامى را به شهرها فرستاد و «آصف بن برخیا» را وزیر خود نمود، او مردى قوى، دانشمند، کاردان، سپه سالار قشون و صدراعظم دیوان عدالت سلیمان بود و امور لشگرى و کشورى به او واگذار شده بود. سلیمان از انبیاء معروف بنى اسرائیل بود که شریعت موسى (ع) را ترویج مى نمود و مروج احکام تورات بود، قلمرو حکومت او از پدر و از هر حاکم دیگرى بیشتر بود. و دائما توسعه مى یافت، منطقه شام و بیت المقدس و احتمالا بعضى از نواحى اطراف آن قلمرو اولیه حکومت او را تشکیل مى داد که بعدا یمن که متعلق به ملکه سباء بود و نیز از کنار فرات تا سرحد مصر و نیز هندوستان به تصرف او در آمد، در حکومت او 550 حاکم و استاندار حکمرانى مى کرد. وى هر منطقه اى را تسخیر مى کرد مردم آنجا را به شریعت موسى (ع) دعوت مى کرد.
حضرت سلیمان بنابر نقل داراى همسران زیادى بود که در بعضى نقل ها 70 و در بعضى دیگر تا 300 همسر ذکر کرده اند که از آنها داراى 43 دختر و 27 پسر شد. آن حضرت 53 سال عمر نمود که از این مدت چهل سال را حکومت کرد. در خصوص نحوه به حکومت رسیدن و نیز کیفیت حکومت او و نیز نحوه مرگ او مسائل اسرارآمیزى وجود دارد که بعضى آنها هنوز هم غیرمشخص است. اینکه یک پسربچه سیزده ساله در آن روزگار بتواند حکومت کند و اینکه در حکومتش بر انس و جن و شیاطین، و دیوان و پرندگان، باد و معادن و ... مسلط باشد و از نیروى باد براى نقل و انتقال خود و سپاهیانش بهره مند باشد مسائل نهفته اى وجود دارد که هنوز بى پاسخ است. در تاریخ حکایتهاى مشهورى از زندگى و حکومت او نقل شده است که معمولا اصل و اساس آنها مورد اشاره، تصریح و تأیید قرآن کریم نیز واقع شده اگرچه در کیفیت و کمیت آن داستانها اباطیل نیز نقل شده که با مبانى قرآن کریم در خصوص شخصیت آن حضرت ناسازگار است: مثلا ماجراى «تقابل قضاوت سلیمان با پدرش داوود، قصه وادى نمل یا سرزمین مورچگان، قصه اسبان و سان دیدن سلیمان از آنها، قصه جسد، تسخیر جن، قصه هدهد، قصه سلیمان و بلقیس، ازدواج هاى سلیمان، حکایت بساط یا هواپیماى سلیمان، قصه وفات و ...

اصل و نسب حضرت سلیمان (ع)
1- ذریه نوح (ع)

خداوند در این مورد می فرماید: «.... و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان» (انعام/ 84) ترجمه: .... و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم، و از فرزندان او، داوود و سلیمان ... را (هدایت کردیم). در این آیه به نام نه نفر از پیامبران و برگزیدگان الهى تصریح مى کند، سپس به این نکته اشاره دارد که این افراد از موهبت خاص الهى برخوردار شدند و نیز به این نکته اشاره مى کند که داوود و سلیمان (و پیامبران دیگرى را که نام برد و محل بحث ما نیست) از ذریه حضرت نوح (ع) مى باشند و در پایان آیه که در تفاسیر خصوص کلمه «هدینا» بحثهاى شده است که در این قسمت معترض آن نمى شویم زیرا مد نظر ما در اینجا تنها این است که بگوییم حضرت سلیمان از ذریه حضرت نوح (ع) است که در این ادعا صراحت کامل در آیه وجود دارد.

2 - وارث حضرت داوود (ع)
خداوند می فرماید: «و ورث سلیمان داوود ....» (نمل/ 16) ترجمه: و سلیمان از داوود (هم از مال و دارائى و هم از خلافت و جانشینى و نبوت و پیغمبرى و سلطنت و پادشاهى) ارث برد. پیام صریح این جمله از آیه شریفه چنین است که حضرت سلیمان (ع) از پدرش حضرت داوود (ع) ارث برد، در این مسئله که ارث برده جاى شک و تردید نیست، لکن آنچه مورد بحث قرار گرفته این است که، چه چیزى را ارث برده مال را یا مقام را؟ در پاسخ مى توان گفت هیچ دلیلى ندارد ارث بردن را که مطلق هر آنچه منقول است شامل مى شود، مقید به امرى خاص نماییم بلکه چنانچه بسیارى از مفسرین مى فرمایند، سلیمان از پدر بزرگوار خود داوود (ع) هم میراث مالى و هم نبوت و سلطنت و حکومت را برد، اگرچه بعضى تلاش کرده اند که ثابت کنند سلیمان، مقام پدرش (یعنى نبوت و سلطنت و حکومت) را به ارث برد نه مال او را، تا بدین وسیله فرزند پیامبر خاتم (ص) را از ارث مالى محروم نمایند لکن این ادعا ثابت نشدنى و بدون دلیل است. این قول جبائى و خلاف ظاهر آیه و مخالف تفسیر اهل بیت است. در مقابل قول دیگرى نیز ارث را مخصوص مال داشته و گفته اند «حقیقت میراث در مال و ملک باشد نه علم و نبوت و نیز گفته اند، «این جمله (آیه شریفه) دلالت دارد بر اینکه پیامبران مانند دیگران مال به ارث مى گذارند، که قول حسن (نیکو) هم همین است .در تعریف وراثت در این آیه گفته اند: وراثت عبارت است از انتقال مال و منال و جاه و حکومت و فرمانروایى و امثال آن که به مجرد فوت مورث این امر اعتبارى که قابل نقل و انتقال بدیگرى است از مورث سلب شده و شخص وارث انتقال مى یابد، بنابراین وراثت به امور اعتبارى و فرضى اختصاص دارد که قابل نقل و انتقال باشد، اما درباره مناصب الهى مانند نبوت، وصایت، رسالت، حکمت و سایر مواهب الهى که به هر یک از رسولان و پیامبران ارزانى فرموده هرگز قابل نقل و انتقال نخواهد بود. زیرا رابطه اى است میان آفریدگار و شخص رسول و یا وصى، بنابراین مفاد آیه شریفه آن است که سلیمان پیامبر (ع) پس از فوت و رحلت داوود پیامبر (ع) آنچه از مال و منال، حکومت و نفوذ و فرمانروایى که داوود بعهده داشت به سلیمان (ع) که فرزندش بود انتقال یافت. از این آیه بدست مى آید که پیامبران نیز از خود ارث مالى بجاى مى گذارند.

3 - فرزند حضرت داوود علیه السلام
خداوند می فرماید: «و وهبنا لداوود سلیمان» (ص/ 30) ترجمه: ما سلیمان را به داوود بخشیدیم ....
این جمله از آیه شریفه با صراحت کامل مى فرماید ما به داوود فرزندى دادیم بنام سلیمان. با توجه به توصیفى که در ادامه همین آیه از سلیمان شده است و نیز با استناد به آیات دیگر بى تردید سلیمان فرزند داوود (ع) همان سلیمان نبى است. که صاحب ملک و حکومت وسیع بوده است. بطورى که با این ادعا هیچ مخالفتى وجود ندارد.

منـابـع

1- ترجمه مجمع البیان ج 18 ص 87 -88، ج 20 ص 217

2- تفسیر انوار درخشان، سید محمد حسینى همدانى، ج 12 ص 118

3- تفسیر روض الجنان و روح الجنان، حسین بن على الخزاعى النیشابورى، ج 15 ص 20، ج 16 ص 54

4- تفسیر لاهیجى، بهاالدین محمد شیخ على الشریف لاهیجى، ص 410

5- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم، نوشته عین الله ارشادی

6- سایت اندیشه قم، مقاله مشخصات سلیمان (ع) و نمونه‎هائی از عظمت او

7- تفسیر نمونه، ج 15 ص 432

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد