ذات عرق

English فارسی 2893 نمایش |

ذات عرق نام منزلگاهی برای کاروان حسین بن علی (ع) حد فاصل مکه تا عراق، این جا تا مکه «دو منزل» فاصله دارد. این جا میقات است برای حاجیانی که از شرق مکه آمده و از آنجا برای مکه احرام می بندند و عرق نام کوهی است در راه مکه و عراقی ها از این مسیر وارد مکه می شوند. بعضی منابع تاریخی گفته اند که امام حسین (ع) پس از رسیدن به این مکان یکی دو روز توقف کردند. شاید اینجا اولین منزلگاهی بود که امام بر آن وارد شده و توقفی داشته است و در اینجا آن حضرت با "بشربن غالب اسدی" که از عراق می آمد برخورد کرد و از مردم عراق پرسید، بشر گفت: «مردم را دیدم که دل هایشان با تو و شمشیرهایشان با بنی امیه است.» حسین (ع) گوید: «برادر بنی اسدی راست گفت: هرچه خدای خواهد همان شود و هرچه اراده فرماید، به همان حکم نماید.»

منـابـع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

محمد بن طاهر السماوى- ابصار العین

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

موسوعة الامام الحسین

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها