تعریف و تحدید علم تاریخ

فارسی نسخه موبایل 897 نمایش |

تاریخ از نظر لغوی به معنای تعین و شناساندن وقت است. در مورد اینکه اصل این واژه از کدام زبان گرفته شده، اقوال مختلفی هست، قول راحج این است که تاریخ واژه ای عربی بوده و از ماده «ارخ» یا «ورخ» گرفته شده در تعریف تاریخ و بیان حقیقت آن میان دانشمندان و صاحب نظران اختلاف بسیاری است و تقریبا تمام تعریف ها با ایراد و انتقادهایی روبروست. به عنوان مثال هردودت (heroodotus) که پدر تاریخ لقب گرفته، تاریخ را به عنوان مطالعه و بررسی روزگاران گذشته معرفی می نماید. برخی تعریف های رایج دیگر از قرار زیر است:
1- تاریخ احوال گذشته جهان حتی پدیده هایی که انسان در آنها موثر نبوده می باشد.
2- گزارش وقایع مشهور از قبیل جنگ ها، اختراعات، پیشرفت های مهم و... را تاریخ گویند.
3- تاریخ احوال گذشته زمین یا شرح حوادث گذشته زمین بعد از پیدایش انسان است.
4- و...
اما تعریفی که ما از تاریخ ارائه می دهیم چنین است: تاریخ مجموعه ای از اطلاعات درباره تاثیر و تاثر انسان در زمان ها و مکان های مختلف است. این تعریف، تعریف کاملی است چرا که عناصر اصلی تاریخ که زمان، مکان و انسان می باشد را شامل شده و غیر این عناصر را از تعریف خارج می نماید. ضمن اینکه تعریفی مختصر و گویاست.

منـابـع

صادق آئينه‌وند- علم تاریخ در گستره ‌تمدن اسلامی- جلد 1- صفحه 48-36

هنری لوکاس- تاریخ تمدن هنری لوکاس- ترجمه‌ آذرنگ- صفحه 7

ابن منظور، محمدبن مكرم- لسان العرب- جلد 3

محمدمحسن بن محمدکریم- زبده‌ التواریخ- ج 1- صفحه 26

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها