رشید ترکی

فارسی 2771 نمایش |

قاتل هانی بن عروه مرادی.
او از بستگان عبیدالله بن زیاد (حاکم کوفه در سال 61 هـ.ق) بود.
پس از کشته شدن حضرت مسلم بن عقیل (ع) و دستگیری هانی بن عروه، به دستور ابن زیاد، او را به بازار گوسفند فروشان بردند تا بکشند. هانی دستهایش بسته بود و دائما قبیله مذحج را (که قبیله خودش) بود، صدا می کرد و چون یاری نداشت، خواست که به وسیله ای، از خود دفاع کند.
ولی این غلام ابن زیاد (رشید) او را با شمشیر زد که ضربه اول کاری نبود و هانی گفت: «بازگشت به سوی خداست خدایا به سوی رحمت و رضای تو.»
آنگاه غلام ترک، ضربه دیگری زد و او را کشت.
مدتها بعد عبدالرحمان بن حصین، رشید ترکی را در «خازر» همراه عبیدالله دید و چون او را شناخت، با نیزه به او حمله و او را کشت.

منـابـع

گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: مروج الذهب، مسعودی

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری

شیخ مفید- ارشاد- ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی

حاج شیخ عباس قمی- نفس‌المهموم

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها