پاداش تلاوت قرآن

فارسی 2777 نمایش |

ثواب تلاوت سوره حشر
«عن أبی بن کعب عن النبی ص قال من قرأ سورة الحشر لم یبق جنة و لا نار و لا عرش و لا کرسی و لا الحجب و السماوات السبع و الأرضون السبع و الهواء و الریح و الطیر و الشجر و الجبال و الشمس و القمر و الملائکة إلا صلوا علیه و استغفروا له و إن مات فی یومه أو لیلته مات شهیدا؛ ابى بن کعب نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس سوره حشر را تلاوت کند، هیچ آفریده اى نمى ماند، از دوزخ گرفته تا عرش و کرسى و حجابها و آسمانهاى هفتگانه و زمینهاى هفت طبقه و هوا و باد و پرندگان و درختان و کوهها و آفتاب و ماه و فرشتگان مگر اینکه براى او طلب آمرزش کنند؛ و اگر در همان روز و یا شبى که این سوره را تلاوت کرده است بمیرد، شهید از دنیا رفته است».

ثواب تلاوت سوره ممتحنه
«عن أبی حمزة الثمالی عن علی بن الحسین ع قال من قرأ سورة الممتحنة فی فرائضه و نوافله امتحن الله قلبه للإیمان و نور له بصره و لا یصیبه فقر أبدا و لا جنون فی بدنه و لا فی ولده؛ ابوحمزه ثمالى از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و مستحب خود تلاوت کند، خداوند قلب او را به ایمان مى آزماید، و چشم او را نورانى مى سازد، و او و فرزندان او هرگز به تنگدستى و جنون دچار نمى گردند».

ثواب تلاوت سوره صف
«عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة الصف و أدمن قراءتها فی فرائضه و نوافله صفه الله مع ملائکته و أنبیائه المرسلین إن شاء الله؛ ابوبصیر از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که سوره صف را قرائت کند و بر تلاوت آن در نمازهاى واجب و مستحب خود مداومت نماید، خداوند او را با فرشتگان و پیامبران مرسل خود در یک صف قرار مى دهد، إن شاء الله».

ثواب تلاوت سوره هاى جمعه و منافقین و سبح اسم ربک الأعلى
«عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع قال الواجب على کل مؤمن إذا کان لنا شیعة أن یقرأ فی لیلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربک الأعلى و فی صلاة الظهر بالجمعة و المنافقین فإذا فعل ذلک فکأنما یعمل کعمل رسول الله ص و کان جزاؤه و ثوابه على الله الجنة؛ منصوربن حازم از امام صادق (ع) روایت کرده است: از جمله واجبات بر هر فرد با ایمانى -که از پیروان و شیعیان ما باشد- این است که در هر شب جمعه، سوره جمعه و سوره سبح اسم ربک الأعلى را (در نماز) تلاوت کند، و در نماز ظهر جمعه سوره جمعه و منافقین را بخواند -پس اگر چنین کند- گوئى که عمل رسول خدا (ص) را انجام داده است و ثواب و پاداش او در نزد خداوند، بهشت خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره تغابن
1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة التغابن فی فریضة کانت شفیعة له یوم القیامة و شاهد عدل عند من یجیز شهادتها ثم لا یفارقها حتى یدخل الجنة؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره تغابن را در نماز واجب خود تلاوت کند، این سوره در روز قیامت شفیع او خواهد شد، و (به منزله) شاهد عادلى است در نزد کسى که شهادتش را قبول مى کند، و تا هنگامى که وارد بهشت شود از او جدا نمى گردد».
2- «و بهذا الإسناد عن الحسن بن علی عن محمد بن مسکین عن عمرو بن بکر عن جابر قال سمعت أبا جعفر ع یقول من قرأ بالمسبحات کلها قبل أن ینام لم یمت حتى یدرک القائم ع و إن مات کان فی جوار النبی ص؛ جابر روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: هر کس پیش از آنکه بخوابد تمام مسبحات را -یعنى سوره هائى که با «سبح» یا «یسبح» آغاز مى شود- تلاوت نماید تا قائم آل محمد (ع) را درک نکند نمى میرد، و اگر بمیرد در جوار رسول خدا (ص) خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره طلاق و تحریم
«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الطلاق و التحریم فی فریضة أعاذه الله من أن یکون یوم القیامة ممن یخاف أو یحزن و عوفی من النار و أدخله الله الجنة بتلاوته إیاهما و محافظته علیهما لأنهما للنبی ص؛ حسین بن ابى العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره طلاق و تحریم را در نمازهاى واجب خود تلاوت کند، خداوند مانع از آن مى شود که در روز قیامت از کسانى باشد که هراسناک و غمناکند، و از آتش دوزخ و آسیب آن در امان خواهد بود، و خداوند او را به خاطر خواندن این دو سوره و مراقبتى که نسبت به آنها داشته است به بهشت مى برد، چرا که این دو سوره متعلق به رسول الله (ص) است».

ثواب تلاوت سوره تبارک (ملک)
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ تبارک الذی بیده الملک فی المکتوبة قبل أن ینام لم یزل فی أمان الله حتى یصبح و فی أمانه یوم القیامة حتى یدخل الجنة؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس پیش از آنکه بخوابد سوره تبارک الذی بیده الملک را در نماز واجب خود تلاوت کند، تا صبح (روز بعد) در امان خدا خواهد بود، و در روز قیامت نیز در امان اوست تا وارد بهشت شود».

ثواب تلاوت سوره ن و القلم
«علی بن میمون الصائغ قال قال أبو عبد الله ع من قرأ سورة ن و القلم فی فریضة أو نافلة آمنه الله عز و جل من أن یصیبه فقر أبدا و أعاذه الله إذا مات من ضمة القبر؛ على بن میمون صائغ روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره ن و القلم را در نماز واجب یا مستحب تلاوت کند خداوند متعال او را از تنگدستى حفظ مى کند، و هنگامى که بمیرد به او پناه مى دهد (تا در امان باشد) از فشار قبر».

ثواب تلاوت سوره الحاقه
«عن جابر عن أبی عبد الله ع قال أکثروا من قراءة الحاقة فإن قراءتها فی الفرائض و النوافل من الإیمان بالله و رسوله لأنها إنما نزلت فی أمیر المؤمنین ع و معاویة و لم یسلب قاریها دینه حتى یلقى الله عز و جل؛ جابر روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: سوره حاقه را بسیار بخوانید، زیرا تلاوت آن در نمازهاى واجب و مستحب از نشانه هاى ایمان به خدا و رسول خداست، چون این سوره در شأن امیر مؤمنان على (ع) و (مذمت) معاویه نازل شده است، و کسى که این سوره را تلاوت مى کند دین خود را از دست نمى دهد تا روزى که به دیدار خدا مى شتابد».

ثواب تلاوت سوره سأل سائل (معارج)
«عن جابر عن أبی عبد الله ع قال أکثروا من قراءة سأل سائل فإن من أکثر قراءتها لم یسأله الله تعالى یوم القیامة عن ذنب عمله و أسکنه الجنة مع محمد ص إن شاء الله؛ جابر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: سوره «سأل سائل» را زیاد تلاوت کنید، که هر کس چنین کند خداوند در روز قیامت از گناهان او بازخواست نکند، و او را در بهشت همنشین رسول خدا (ص) و اهل بیت او نماید، ان شاء الله».

ثواب تلاوت سوره نوح
«عن الحسین بن هاشم عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من کان یؤمن بالله و یقرأ کتابه لا یدع قراءة سورة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فأی عبد قرأها محتسبا صابرا فی فریضة أو نافلة أسکنه الله تعالى مساکن الأبرار و أعطاه ثلاث جنان مع جنته کرامة من الله و زوجه مائتی حوراء و أربعة آلاف ثیب إن شاء الله؛ حسین بن هاشم روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که به خدا ایمان دارد و قرآن را تلاوت مى نماید، سوره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه را ترک نمى کند، پس هر بنده اى که براى پاداش الهى و با صبر یک بار آن را در نماز واجب و یا مستحب تلاوت نماید، خداوند در روز قیامت او را در جایگاه نیکوکاران قرار دهد، و صرف نظر از بهشتى که در آن ساکن است سه باغ دیگر (از باغهاى) بهشتى را به او عطا مى کند، و دویست حوریه باکره و چهار هزار حوریه شوهر دیده را به همسرى وى درآورد ان شاء الله».

ثواب تلاوت سوره جن
«عن حنان بن سدیر عن أبی عبد الله ع قال من أکثر قراءة قل أوحی إلی لم یصبه فی الحیاة الدنیا شی ء من أعین الجن و لا نفثهم و لا سحرهم و لا من کیدهم و کان مع محمد ص فیقول یا رب لا أرید به بدلا و لا أرید أن أبغی عنه حولا؛ حنان بن سدیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره قل أوحی إلی را بسیار تلاوت کند، هیچ وقت دچار چشم زخم و دمیدن (بر گره) و جادو و فریب جن نمى شود، و با رسول خدا (ص) خواهد بود، و مى گوید: پروردگارا! من جز این مقام و منزلت چیز دیگرى نمى خواهم».

ثواب تلاوت سوره مزمل در نماز عشا
«عن منصور بن جابر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة المزمل فی العشاء الآخرة أو فی آخر اللیل کان له اللیل و النهار شاهدین مع سورة المزمل و أحیاه الله حیاة طیبة و أماته میتة طیبة؛ منصوربن حازم روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره مزمل را در نماز عشا یا در آخر شب تلاوت کند، شب و روز به همراهى سوره مزمل براى او شهادت مى دهند، و خداوند او را با (بهره گیرى از) یک زندگى پاک و شایسته زنده مى دارد و او را به مرگى که شایسته و سزاوار (اوست) بمیراند».

منـابـع

شیخ صدوق- واب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 118-120

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی‏ها و کیفر گناهان- صفحه 308-314

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد