احمد بن عمر حلال

فارسی 6749 نمایش |

«احمد بن عمر حلال» محدثی جلیل القدر و موثق و از اصحاب امام رضا (ع) بود.
او مردی سرکه فروش بود که از یاران باوفای حضرت ثامن الائمه (ع) شد.
نام او در بسیاری از کتب رجال آمده است و همه او را ستوده اند.

آثار
احمد بن عمر حلال کتابی دارد که محمد بن علی کوفی از او روایت می کرد.

منـابـع

شیخ طوسی- فهرست

شیخ طوسی- رجال

نجاشی- رجال

شیخ مفید- ارشاد

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها