وحی به فرشتگان

فارسی 2507 نمایش |

فرشتگان نیز دریافت کننده وحی الهی‌ اند؛ چنان که قرآن درباره‌ آنان می‌فرماید: «إذ یوحی ربک إلی الملائکة أنی معکم فثبتوا الذین امنوا...؛ هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی می‌کرد: من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده‌اند، ثابت قدم بدارید.» (انفال/ 12) فرشتگان، مأموران راستین خداوند و در انجام وظایف خویش کاملا مطیعند و عصیان و تمرد و نافرمانی در آنان نیست: «...لایعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون» (تحریم/ 6) فرشتگان، در دسته‌ های گوناگون به کار تدبیر و اداره‌ امور جهان -به اذن خداوند- اشتغال دارند و آنچه به عنوان علوم و معارف، فکر و اندیشه، عزم و اراده‌ های بی‌ سابقه در زندگی انسان‌ ها رخ می‌دهد، اگر حق و صدق و خیر و نافع و مطابق با تعالیم قرآن و عترت باشد، همگی از ناحیه‌ خداوند است که آورندگان آن فرشتگانند: «بأیدی سفرة * کرام بررة؛ به دست فرشتگانی ارجمند و نیکوکار.» (عبس/ 15-16) گفتنی است که در هیچ‌ یک از امور یاد شده، نباید مرز بین وحی ویژه‌ معصومان الهی و وحی عادی نادیده گرفته شود؛ بلکه همواره ویژگی ممتاز وحی صاحبان شریعت محفوظ است و به عنوان میزان ارزیابی و ترازوی قسط و عدل معرفتی مطرح است.

منـابـع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی جلد3- صفحه 75

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها