حیات بخشی تعالیم دین اسلام

فارسی 2682 نمایش |

خداوند در قرآن کریم میفرماید: «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد چون خدا و پيامبر شما را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات میبخشد آنان را اجابت كنيد» (انفال/ 24). از این آیه کریمه در کمال صراحت استفاده می‏شود که تعلیمات‏ اسلامی بطور کلی در هر شأنی از شئون زندگی، تعلیماتی حیاتبخش و زنده‏ کننده است یعنی تعلیماتی است که وقتی در جان انسان قرار بگیرد به انسان‏ روح و حیات و بینش و جنبش می‏دهد. بنابراین تعلیماتی که اثر حیات بخشی‏ ندارد و برعکس، مردگی و سکون ایجاد می‏کند و بشر را از جنبش و حرکت‏ باز می‏دارد و او را جامد و افسرده می‏کند، نمی‏تواند با این مقیاسی که این آیه کریمه به دست می‏دهد سازگار باشد و از اسلام نیست. علاوه بر اینکه قرآن بالصراحه ادعا می‏کند که‏ تعلیمات اسلامی حیات بخش است، تاریخ اسلام هم همین گواهی را می‏دهد تاریخ اسلام تا چند قرن نشان داد که این تعلیمات آنچنان که قرآن کریم‏ می‏گوید، حیات بخش است.
امروز غالبا می‏بینیم معانی و مفاهیمی که ما از اسلام داریم خاصیت حیات‏ بخشی و ایجاد زندگی ندارد، پس ناچار باید تجدید نظری در این معانی و مفاهیم بکنیم، شاید مفهوم و تصور ما درباره این معانی و مفاهیم اشتباه‏ باشد، ما باید تصور خودمان را تصحیح کنیم و این است معنی احیاء تفکر اسلامی یعنی ما باید طرز تفکر و طرز بینش خودمان را درباره اسلام اصلاح‏ کنیم آن عینکی که ما چشم زده ایم و با آن اسلام را می‏بینیم، عینک‏ نادرستی است، پس عینک و زاویه دید خودمان را اصلاح کنیم.

منـابـع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 136-135

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد