دین اسلام و ایرانیان

فارسی 2456 نمایش |

مقیاس های اسلامی برای دعوت خویش، مقیاس های کلی و عمومی و انسانی است، نه قومی، نژادی و ملی. اسلام به هیچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملی، خونی و نژادی محصور نکرده، بلکه با آنها مبارزه کرده است. آیا پیشرفت اسلام در ایران به خاطر محتوای عالی، انسانی و جهانی اش بوده است و یا همانطور که برخی اظهار می دارند، آئین مزبور را بر خلاف تمایلات مردم به آنان تحمیل کرده اند؟ در حدود 14 قرن است که ایرانیان مذاهب سابق خود را کنار گذارده و آیین مسلمانی را پذیرفته اند و در خلال این قرون صدها میلیون ایرانی با مذاهب اسلامی زاده شده و پس از گذراندن دوران زندگی با همین آیین جان به جان تسلیم کردند.
در میان کشورهای اسلامی شاید -جز عربستان سعودی- کشوری نداشته باشیم که به اندازه ایران اکثریت مردم آن مسلمان باشند، حتی کشور مصر که خود را عاصمه اسلام می داند، به قدر مملکت ایران (البته با حفظ نسبت) مسلمان ندارد، با اینحال خوب است که روشن شود، آیا اسلام ایرانیان در طول 14 قرن اجباری بوده و یا آنها آن را از روی صمیم قلب پذیرفته اند؟ خوشبختانه تاریخ اسلام و ایران با آن همه دسایسی که استعمارگران می خواهند به کار بزنند، کاملا روشن است و ما برای آنکه بهتر با حقیقت آشنا شویم خوبست تاریخ ایران را در هنگام ورود اسلام مورد بررسی قرار دهیم.


 

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 77-76

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد