نجات از تاریکی ها در پرتو نبوت

فارسی 2459 نمایش |

رهایی از ظلمات و رسیدن به وادی نور، از اهداف نبوت است که در قرآن کریم به آن تصریح شده است: «... کتاب أنزلناه إلیک لتخرج الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید؛ این کتاب را برای تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی‌ ها به سوی روشنایی، به فرمان پروردگارشان درآوری؛ به سوی خداوند شکست ناپذیر و ستوده.» (ابراهیم/ 1)
جهل علمی و جهالت عملی، هر دو تیره است؛ جاهل متهتک، چونان عالم فاجر، گرفتار تاریکی متراکم است و مدعی ارشاد، بدون فلاح علم و صلاح عمل، مغمور در ظلمات انباشته است. تنها کشتی نجات و مصباح هدایت، همانا مشکات نبوت است که از بارگاه تشریف به کارگاه تکلیف اعزام می‌شود تا تیره ‌دلان را روشن‌ ضمیر و گمراهان را راهیان نور کند.

منـابـع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی جلد3- صفحه 175

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد