شب قدر و حجت خدا

فارسی 2764 نمایش |

در قرآن کریم، سخن از خلافت الاهی در زمین رفته است: خدا به فرشتگان گفت: «از جانب خود، در زمین خلیفه ای بگذارم و بگمارم». مقصود از تعبیرهای ولی مطلق، ولی کامل، ولی زمان، ولی عصر، حجت ناطق و صاحب شب قدر همان خلیفه خدا است در زمین. و پس از درگذشت پیامبر اکرم (ص) و پایان یافتن دوره نبوت و پیامبری، این مرتبه بزرگ، از آن اوصیای پیامبر است، یعنی علی و یازده فرزندش.
با توجه به این حقایق قرآنی و اسلامی، چگونه می توان به ذهن خطور داد، که چنین امری، و چنین ارتباطی با خدا و باطن عالم و اسرار تقدیر، متعلق به خلفای عباسی باشد. امثال منصور دوانیقی، و هارون الرشید، جعفر متوکل، یا متعلق به خلفای اموی باشد. امثال یزیدبن معاویه، و ولیدبن عبدالملک، و مروان حمار؟! آیا اینان می توانند وارث عهد الاهی باشند و خلیفه خدا باشند در زمین؟ خلافت عهد خدایی است. و عهد خدایی، جز به پاکان، و نیکان، و معصومان و مطهران نخواهد رسید. اینانند که می توانند وارث علوم انبیا، و حامل عهد خدا باشند: «لا ینال عهدی الضالمین؛ پیمان من به بیدادگران نمیرسد» (بقره/ 124)
این است و اینها، که مسئله شب قدر، و خلافت الاهی در زمین، و حضور مداوم آن -که به تعبیری دیگر: ادامه بقای قرآن است در ارض و ادامه حجیت آن- در رابطه مستقیم قرار دارد بالزوم امام. و از اینجاست که سوره قدر و سوره دخان از مهمترین دلیهای حضور و لزوم امامت حقه و خلافت الاهیه است در زمین. و از عظیمترین اسناد تداوم ناموس الاهی است، در جهان ارض. و بر اساس این شناخت قرآنی است، که امام نهم، حضرت جواد (ع) تعلیمی به شیعه می دهد، بسیار گرانقدر، و معرفت آموز، می فرماید: «یا معشر الشیعه! خاصموا بسوره «انا انزلناه فی الیله القدر» تفلجلوا فو الله انها لحجه الله -تبارک و تعالی- علی الخلق بعد رسول الله -صلی الله علیه وآله وسلم- و انها لسیده دینکم، وانها لغایه علمنا. یا معشر الشیعه! خاصموا بسوره «حم* والکتاب المبین* انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین» فانها لولاه الامر، خاصه، بعد رسول الله -صلی الله علیه وآله..؛ ای پیروان تشیع! با مخالفان امامت،به سوره «انا انزلناه» استدلال کنید، تا پیروز گردید. به خدا سوگند این سوره، پس از درگذشت پیامبر، حجت خدای متعال است بر خلق. این سوره نقطه اوج دین شماست. این سوره، نشانه ابعاد علم ماست. ای شیعیان! همچنین به سوره (حم دخان)، که در آن آیه «انا انزلناه فی لیله مبارکه» آمده است، استدلال کنید! این سوره (و این مقام)، پس از رسول الله، خاص ولی امر (حجت خدا) است در هر عصر.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 142-143

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها