گزیده ای از آیات قرآن درباره امر به عدالت

فارسی 11348 نمایش |

در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد. که در آن انسانها را به اجرای عدالت و دوری از ظلم (ظلم اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و....) فرمان می دهد، نمونه از این آیات کریمه عبارتند از:
* «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، و أنز لنا معهم الکتاب و المیزان، لیقوم الناس بالقسط؛ ما پیامبران را با دلیهای روشن فرستادیم، و به آنان کتاب و میزان دادیم، تا مردمان همه قسط را به پای دارند (و همه به بهره خود در زندگی برسند)» (حدید/ 25).
* «یا قوم اعبدوا الله.... فأوفوا الکیل والمیزان؛ ای مردم! خدا را بپرستید... و پیمانه و ترازو را پرو پیمان بدهید و بکشید (و از کم فروشی، احتکار، ایجاد تورم، گرانفروشی، و هر گونه روابط مالی و اقتصادی ظالمانه و ناسالم بپرهیزید!» (اعراف/ 85).
* «اعدلوا! هو أقرب للتقوی؛ عدالت را اجرا کنید، که نزدیکترین راه دست یافتن به تقوی، اجرای عدالت است» (مائده/ 8).
* «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان؛ خداوند -بحتم- به اجرای عدالت و نشر احسان امر می کند» (نحل/ 90).
* «و ما أنفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین؛ هرچه انفاق کنید (به دیگران بدهید و در راه هر اقدام خیری -فردی یا اجتماعی- به مصرف برسانید)، خداوند عوض آن را به شما خواهد داد؛ و او بهترین روزی دهندگان است» (سبا/ 39).
* «ان الله لا یظلم الناس شیئنا و لکن الناس أنفسهم یظلمون؛ خداوند سر سوزنی یه مردم ظلم نمی کند، لیکن خود مردم به یکدیگر ظلم می کنند» (یونس/ 44).
* «وسیعلم الذین ظلمو أی منقلب ینقلبون؛ کسانی که ظلم کردند، بزودی خواهند دانست که به چاه ویلی سرنگون خواهند شد» (شعرا/ 227).

منـابـع

محمدرضا حکیمی- انذار- صفحه 93-95

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها