نمونه ای از دانشمندان مسلمان در علم پزشکی

فارسی 7737 نمایش |

تعدادی از داشنمندان مسلمان در علم پزشکی عبارتند از:
الف- ابوجعفر احمد محمدبن عیسی القمی: او که از فقها و دانشمندان شیعه به شمار می رفت، در طب کتاب هایی هم چون: الطب الکبیر و الطب الطغیر را به قلم آورده است.
ب-ابوعلی حسن بن فضال: وی از علمای شیعه و از یاران حضرت امام رضا (ع) بود که کتابی به نام کتاب الطب را به رشته تحریر درآورد.
ج-ابوالنصر محمد بن مسعود عیاشی تمیمی: ابن الندیم در مورد او گفته است: «او از حیث و سعت دانش، یگانه زمان خود بود». ولی مولف کتاب هایی به نام «الطب» و «النجوم» می باشد.
د.ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کندی: وی فیلسوف مشهور مسلمان است که در سال 260 هجری وفات کرده است او و به علم طب نیز اشتغال داشت و در این علم، حدود 25 جلد کتاب تألیف کرده است که قسمتی از آن ها عبارتند از: الطب البقراطی، فی عله نفث الدم (خونریزی) تدبیر الاصحاء فی قدر منفعه صناعه الطب، فی وجع المعد، والنقرس، کیفیه الدماغ، فی بحارین الامراض، اشفیه السموم.
هـ- ابوزید احمد بن سهل بلخی: وی در حدود سال های 244 و352 هجری می زیست. این دانشمند، در فلسفه و نجوم و طب، معلومات و اطلاعاتب جامع داشت. کتاب معالج الابدان و الانفس در طب، از آثار اوست که به المقاتلین معروف است.
و- ابوعلی بن مسکویه: او بین سال های 325 و 421 هجری می زیست. کتاب های الشربه، ترکیب الاباجات، الادویه المفرد، البهق از آثار اوست.

اسامی تعدادی دیگر پزشکان در تمدن اسلامی
1-ابوالحسن احمد بن محمد طبیب طبری
2-علی بن العباس اهوازی
3-ابوجعفر بن ابراهیم الخزار
4-ابومنصور حسن بن نوح (استاد ابن سینا)
5-ابن منصور موفق بن علی الهروی
6-ابوعبدالله محمد بن احمد تمیمی مقدسی
7-ابوالحسن علی بن رضوان مصری
8-ابوالفرج عبدالله بن طبیب عراقی
9-ابوالحسن مختار بن الحسن بن عبدون
10-ابوعلی یحیی بن عیسی بن جزله
11-ابوروح محمد بن منصور جرجانی
12-جمال الدین عبدالرحمان بن علی
13-عزالدین ابراهیم سوید
14-ابوالفضائل اسماعیل جرجانی 
15-ابوالفرج عبدالرحمان شیرازی
16-مهذب الدین ابومحمد عبدالرحیم دمشقی
17-ابوالفضائل بن النافذ
18-ابوالمکارم هبه الله بن الجمیع
19-ابوالحسن هبه الله بن سعید
20-ابوزکریا یحیی بن محمد اللبودی
21-قاضی فتح الدین قیسی
22-علاء الدین ابوالحزم فرشی
23-جمال الدین اقصرائی
24-ابن العوض الکرمانی
25-سدید الدین الکازرونی
26-عریب بن سعد
27-ابوالمطرف عبدالرحمان طلیطلی
28-ابن طفیل

منـابـع

محمدتقی جعفری- علم و دین در حیات معقول- صفحه- 203-202

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد