عقل، جامع کمال ها

فارسی 3819 نمایش |

در بعضی از احادیث درباره کامل و جامع بودن عقل چنین آمده است:
«الامام علی (ع): هبط جبرئیل علی آدم فقال: یا آدم! إنی أ مرت أن أ خیرک واحده من ثلاث فاختر واحده ودع اثنتین. فقال له آدم: و ما الثلات یا جبرئیل؟ فقال: العقل و الحیاء و الدین. قال آدم: فإنی قد اخترت العقل. فقال جبرئیل للحیاء والدین: انصرفا و دعاه! فقالا یا جبرئیل! إنا أ مرنا أن نکون مع العقل حیث کان..»
«امام علی (ع): می فرمایند جبرئیل بر آدم فرود آمد و گفت: ای آدم! به من فرمان رسیده است که از تو بخواهم تا یکی از سه چیز را برگزینی، پس یکی را برگزین و دو تای دیگر را واگذار! آدم گفت: ای جبرئیل! آن سه چیز کدامند؟ در پاسخ گفت: خرد و آزرم و دین. آدم گفت: من خرد را برگزیدم. آنگاه جبرئیل به آزرم و دین گفت: دور شوید و او را به حال خود وا گذارید آنها گفتند: ای جبرئیل! ما مأموریم که هر جا عقل باشد با عقل باشیم...
«الامام الباقر (ع) عن النبی (ص): لم یبعبد الله عز وجل بشیء أفضل من العقل؛ و لایکون المومن عاقلا حتی یجتمع فیه عشر خصال: الخیر منه مأمول، والشر منه مأمون.... ولا یسأم من طلب العلم طول عمره»
«امام باقر (ع) از پیغمبر اکرم (ص): کسی خدا را به چیزی والاتر از عقل و خردمندی عبادت نکرده است. مؤمن عاقل و خردمند نخواهند بود، مگر آنکه ده خصلت در او فراهم شود، به نیکی او امید دارند و از شر او در امان باشند.. و در سراسر عمر خود از جستجوی علم خسته و تنگدل نشود.»
«الامام الباقر (ع): لا معصیبه کعدم العقل، و لا عدم عقل کقله الیقین»
«امام باقر (ع): هیچ مصیبتی همچون بی خردی نیست و هیچ بی خردی همچون کمی یقین نیست.»
«الامام علی (ع): لو صح العقل، لا غتنم کل امری ء مهله.»
«امام علی (ع): اگر عقل سالم باشد، هرکس فرصت (عمر) خود را غنیمت خواهد شمرد.»

منـابـع

محمدرضا حکیمی- مقام عقل- صفحه 240-241

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها