ذکر یاد و اندیشه شرف الدین در نمونه ای از مآخذ

فارسی 5059 نمایش |

کسانی هستند که شرح حال شرف الدین را نگاشته اند، یا در نوشته های خود بدو اشاره کرده اند، یا ستایشنامه و تقریظی برای ادای حق او، و تقدیر از زحمات و هدایات او نوشته اند، مقام بلند او را، در علم و ادب، و فضیلت و نبوغ، و عمل و تقوی، و جهاد علمی، و جهاد سیاسی، و خدمات اجتماعی و اصلاحی، و هدایت و ارشاد به صراط مستقیم ستوده اند. در اینجا چند نوشته و مأخذ را می آوریم، تا از آنها یاد شده باشد، و هم آنان که مایلند مطالعات بیشتری درباره شرف الدین داشته باشند به آنها رجوع کنند:
1- «منتهی الآمال»، از: حاج شیخ عباس قمی.
2- مقدمه «المراجعات»، از: شیخ مرتضی آل یاسین نجفی.
3- مقدمه «المراجعات»، از: استاد فکری ابوالنصر مصری.
4- مقدمه «المراجعات»، از: دکتر حامد حفنی داود مصری.
5- مقدمه «النص و الاجتهاد»، از استاد سید محمدصادق صدر نجفی.
6- مقدمه «النص و الاجتهاد»، از استاد سید محمدتقی حکیم نجفی.
7- مقدمه «النص و الاجتهاد»، از استاد سید صدرالدین شرف الدین عاملی.
8- «أعیان الشیعه»، از: سید محسن امین عاملی.
9- مقدمه «مولفوا الشیعه فی صدر الإسلام»، از: استاد سید احمد حسینی اشکوری.
10- «نقباء البشر»، از: شیخ آقابزرگ تهرانی.
11- «الذریعه»، از: شیخ آقابزرگ تهرانی.
12- «مصفی المقال»، از: شیخ آقابزرگ تهرانی.
13- «الغدیر»، از علامه امینی، ج7.
14- «شهداء الفضیله» علامه امینی،
15- «ریحانة الادب»، از: مدرس خیابانی، حرف «ش».
16- «معجم المولفین»، از: عمر رضا کحاله، ج5.
17- مجله «العرفان»، لبنان، 45، 446-480.
18- نامه آیت الله، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی.
19- نامه آیت الله، حاج شیخ عبدالهادی شیرازی.
20- نامه عالم فاضل، شیخ محمدحسن مظفر نجفی.
21- نامه عالم ادیب، میرزا محمدعلی اردوبادی نجفی.
22- نامه عالم فاضل، شیخ محمدحسین مظفر نجفی.
23- نامه عالم فاضل، سید محمدمهدی صدر کاظمینی.
24- نامه استاد محمد محمد المدنی مصری- از علمای بزرگ ازهر.
25- نامه دکتر محمد یوسف مصری.
26- نامه شیخ احمد امین انطاکی، از علمای برجسته و حق طلب حلب.
27- نامه استاد حسین عبدالغفار مصری.
28- نامه های شیخ محمد ناجی الغفری، از علمای سوریه.
29- مقدمه «عیدالغدیر» (ملحمه) از: حسین عاصی و قاضی بولس سلامه بیروتی.
30- «الإمام السید عبدالحسین شرف الدین، قائد فکر و علم و نضال»، از: شیخ عبدالحمید الحر.
31- «حیاد الامام شرف الدین فی سطور»، از: شیخ احمد قبیسی.
32- «نهضتهای اسلامی در صدساله اخیر»، از: شهید مطهری.
33- «تاریخ جبر عامل»، از محمدجابر آل صفا.
34- «الکنی و الألقاب»، ج3، از: حاج شیخ عباس قمی.
35- «المجتمع العربی» (مجله)، شماره 7، سال 1978.
36- مقدمه «اجتهاد در مقابل نص»، از: استاد علی دوانی.
37- «نور علم» (مجله) شماره 32، شهریور 1368ش (قم).
38- «شرف الدین عاملی، چاووش وحدت»، از: مصطفی قلی زاده.
39- «میرحامد حسین»، از: محمدرضا حکیمی.
40- «کیهان فرهنگی» (مجله)، شماره 121، خرداد – تیر 1374 ش.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 172-175

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد