معرفی کتاب حماسه غدیر محمدرضا حکیمی

فارسی 5299 نمایش |

محمدرضا حکیمی نویسنده، استاد و ادیب ارجمند و توانای معاصر در جریان گردآوری یاد نامه ای برای کتاب ارزشمند «الغدیر» می گوید:
برای این بنده، پس از به جریان افتادن کار تهیه و نشر یادنامه، نشر کتاب دیگری در این مقوله مطرح نبود. تا اینکه مسأله ای پیش آمد و به گونه ای احساس تکلیف کردم که به جمع آوری و نشر کتابی بپردازم که مقالات آن، در تجلیل و شناساندن خود کتاب «الغدیر» باشد و شناساندن افکار و اهداف این مصلح دینی، علامه امینی.
انگاره این کار نخست بسیار محدود بود، رساله ای در حدود 100 صفحه، اما اندک اندک که طرح آن را در ذهن خود می پروردم، دامنه کار وسعت پذیرفت و صورتی عمیق تر و جدی تر به خود گرفت. و چون خویشتن را در برابر کتاب الغدیر، و وجدان علمی، و حقی که جامعه، درباره معرفی این کتاب، بر مطلعان دارد، مشاهده کردم، از سست گرفتن کار هراسیدم و بر تعمیق ابعاد آن مصمم شدم، تا سرانجام کتابی تهیه و چاپ شد در حدود 600 صفحه، به قطع وزیری. اینک به اجمال آن کتاب را معرفی می کنم. کتاب «حماسه غدیر» - در چاپ قطع وزیری – دارای 5 بخش است بدین شرح:
بخش اول- مقدمه کوتاهی است درباره کتاب و موضوع و مسائل آن.
بخش دوم- بحثی است در حدود 200 صفحه (زیر عنوان «مدخل»)، درباره ارزش فرهنگ مذهبی تشیع، برای اجتماعات، در این روزگار.
بخش سوم- چند مقاله و نامه علمی است درباره الغدیر و شناخت رسالت و محتوای کتاب. این نامه ها و نوشته شماری از محققان عرب است، اعم از سنی و شیعه و مسیحی. لیکن در این کتاب تنها ترجمه فارسی آنها را آورده ایم، و تنی چند از استادان و مترجمان بزرگوار ما، آن مقالات را برای کتاب ترجمه کرده اند.
نویسندگان این مقالات:
- استاد محمد عبد الغنی حسن (قاهره).
- استاد عبدالفتاح المقصود (اسکندریه).
- استاد یوسف اسد داغر (مسیحی – بیروت).
- استاد علاءالدین خروفه (جامع الازهر).
- دکتر بولس سلامه (مسیحی- بیروت).
- دکتر محمد غلاب (دانشگاه الازهر).
- علامه سید عبدالحسین شرف الدین (صور).
- دکتر عبدالرحمان کیالی (حلب).
- شیخ محمدرضا آل یاسین (نجف).
- دکتر صفا خلوصی (بغداد).
- استاد عادل غضبان (مدیر مجله دیرینه سال «الکتاب» قاهره).
- دکتر توفیق الفکیکی (بغداد).
- استاد محمد تیسیر مخزومی (دمشق).
- استاد شیخ محمدجواد مفنیه (بیروت).
اینان همه از استادان و مولفان و عالمان و محققانند که متأسفانه نتوانسته ایم زندگینامه و ذکر آثار آنان را در خود کتاب نیز بیاوریم.

مترجمان
- استاد احمد آرام.
- استاد محمد پروین گنابادی.
- استاد عبدالمحمد آیتی.
- آقای سید محمدحسین روحانی.
- آقای ضیاء موحد.
- آقای محمدعلی مهتدی و...
بخش چهارم- مقالاتی است پر بار و زیبا و سودمند و آموزنده که چند تن از نویسندگان و استادن به افتخار این کتاب مرقوم داشته اند:
- غلامرضا امامی.
- علامه جعفری تبریزی.
- سیدحسین خدیوجم.
- دکتر حسین رزمجو.
- دکتر عبدالحسین زرین کوب.
- شهید مرتضی مطهری.
- دکتر سیدجعفر شهیدی.
- حسن صدر.
- علامه سیدمرتضی عسکری.
- دکتر مهدی محقق.
- دکتر سیدحسین نصر.
- استاد جلال الدین همایی.
نیز در بخش دیگر، از این استادان و عالمان سخنانی در شناخت «علامه امینی» و «الغدیر» می خوانید:
- زین العابدین ذوالمجدین.
- کرنل سیدبشیر حسین زیدی (دانشگاه علیگرد).
- دکتر علی اکبر فیاض
- متأله بزرگ قرآنی، حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی.
- آیه الله حاج میرزا خلیل کمره ای.
- مرتضی مدرسی چهاردهی.
- سیدمحمد هاشمی کرمانی.
بخش پنجم – اشعار و قصایدی است که این شاعران، برای این کتاب سروده اند:
- مهدی اخوان ثالث (م. امید)
- امیری فیروزکوهی.
- طه حجازی.
- حبیب چایچیان (حسان).
- دکتر قاسم رسا، ملک الشعرای آستان قدس.
- سید محمدحسین شهریار
- محمد عابدی تبریزی.
- عبدالباقی گولپینارلی (از اعلام دینی معروف ترکیه).
- نعمت آزرم خراسانی.
بدین گونه ملاحظه می کنید که در این کتاب که در بیان و توضیح سلسله ای از مفاهیم مذهبی و مبانی اعتقادی و اجتماعی و موضع فکری صحیح است از چه کسان و چه محققان و صاحب قلمان و شاعران مطالبی و سروده هایی خوانده می شود. و از اینجا بتوان گفت، «حماسه غدیر»، یکی از آموزنده ترین نشریات دینی و اجتماعی و علمی و ادبی تواند بود.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب-صفحه 130-134

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها