شماری از کتابهای مورد نقد الغدیر

فارسی 6539 نمایش |

در کتاب «الغدیر»، نزدیک 150 کتاب، از مهم ترین کتابهای مسلمین (در رشته های مختلف) که در طول تاریخ به فرزندان سرزمینهای اسلام خوراک ذهنی داده و شخصیت افراد و اجتماعات را ساخته است به میان آورده شده و بر اساس ملاکات و مآخذ بی کران (از خود اهل سنت) به مطالب آنها رسیدگی شده است. در آن زمینه می توان گفت، صاحب الغدیر، به نوعی بازسازی علمی دست یافته است و به تصحیح کتابخانه ی عمومی اسلام توفیق پیدا کرده است (و مخصوصا هرجا نشانه ای از تأثیر قدرت در این تألیفات وجود داشته نشان داده است)، زیرا همین 150 کتاب از علمای گذشته و معاصر اسلام از تاریخ طبری گرفته تا فجرالاسلام احمد امین، میرزایی به دست می دهد برای صدها کتاب دیگر و هزارها مسئله دیگر...
والحق که امینی، با این جدا کردن سره از ناسره در تاریخ اسلام و مآخذ آن، به احیای عظیم موفق شد. نقشه ی او این بود که تمام مطالعات خود را متوجه انجام دادن این وظیفه بنماید. و به همین دلیل که او به احیای آثار اسلامی و پیراستن و تصحیح آنها توفقی یافت، این عبارت که متخصصان درباره ی سعدالدین صالحانی (از حفاظ حدیث و عالمان موثق اهل سنت) گفته اند: «محیی السنة و ناصر الحدیث و مجدد الاسلام» درباره ی «صاحب الغدیر» به بهترین وجه صادق است، یا این تعبیر که برخی درباره ی خود او آورده اند: «محیی السنة و الشریعة فی القرن الرابع عشر». زیرا که وی به جز آن همه احادیث نبوی که تنقیح کرد و از نظر اسناد پیراست و احیا نمود و صحیح آن را از مجعول بازشناساند، حدیث غدیر را و پاره ای دیگر از مناقب علی را احیا کرد، که قسمت عمده ای است از سنت و شامل طرح مدینه ی قرآنی و بیان خصایص لازم و ویژگیهای واجب رهبر در جامعه ی اسلام.
اینک شمار عمده ای از کتابهای نقد شده به وسیله ی «الغدیر» را به ترتیب سالهای زندگی مؤلفان آنها در اینجا می آوریم.
«مسند طیالسی» ابوداود سلیمان طیالسی بصری -204
«کتاب الطبقات الکبیر» ابن سعد کاتب واقدی -230
«مسند» احمد حنبل شیبانی مروزی –241
«الجامع الصحیح» محمدبن اسماعیل بخاری -256
«الجامع الصحیح» مسلم بن حجاج نیشابوری-261
«سنن ابن ماجه» ابوعبدالله ابن ماجه قزوینی -273
«انساب الاشراف» احمد بن یحیی بلاذری -279
«الانتصار» ابن الخیاط معتزلی -300ح
«سنن نسائی» احمدبن شعیب نسائی-303
«تاریخ الامم و الملوک (تاریخ طبری)» محمدبن جریر طبری-310
«جامع البیان (تفسیر طبری)» محمدبن جریر طبری
«عقدالفرید» ابن عبدربه قرطبی -328
«احکام القرآن» ابوبکر جصاص رازی -370
«التمهید» قاضی ابوبکر باقلانی -403
«المستدرک علی الصحیحین» ابوعبدالله حاکم نیشابوری -405
«الفرق بین الفرق» ابومنصور عبدالقاهر بغدادی -429
«الفصل ملل و نحل» ابن حزم ظاهری اندلسی-456
«سنن بیهقی» ابوبکر احمدبن حسین بیهقی نیشابوری -458
«الاستیعات فی معرفة الاصحاب» ابن عبدالبر قرطبی -483
«تاریخ بغداد» ابوبکر خطیب بغدادی-462
الملل و النحل ابوالفتح محمد شهرستانی-548
«الانساب» قاضی عبدالکریم سمعانی مروزی-562
«تاریخ دمشق» ابن عساکر دمشقی
«صفة الصفوة» ابوالفرج ابن الجوزی
«مناقب الامام احمد» ابوالفرج ابن الجوزی
«المنتظم فی تاریخ الامم» ابوالفرج ابن الجوزی
«النهایة فی غریب الحدیث» ابوالسعادت ابن اثیر جزری-606
«مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)» فخرالدین رازی-606
«نهایة العقول» فخرالدین رازی
«معجم الادباء» یاقوت حموی رومی -626
«الکامل فی التاریخ» ابوالحسن ابن اثیر جزری-630
«الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)» شمس الدین محمد انصاری خزرجی قرطبی -671
«المنهاج (شرح صحیح مسلم)» ابوزکریا محی الدین نووی-677
«وفیات الاعیان» ابن خلکان اربلی-681
«انوار التنزیل (تفسیر بیضاوی)» قاضی ناصرالدین بیضاوی-685
«منهاج السنة» تقی الدین ابن تیمیه حرانی-728
«نهایة الارب فی فنون الادب» شهاب الدین نویری کنی-733
«لباب التأویل (تفسیر خازن)» علاءالدین خازن بغدادی-741
«طبقات الحفاظ» شمس الدین ذهبی دمشقی-748
«میزان الاعتدال فی نقدالرجال» شمس الدین ذهبی دمشقی
«مطالع الانظار (شرح طوالع الانوار قاضی بیضاوی)» ابوالثناء محمود اصفهانی-749
«اعلام الموقعین» ابن قیم الجوزیه دمشقی-751
«المواقف فی علم الکلام» قاضی عضدالدین ایجی شیرازی-756
«البدایة النهایة (تاریخ ابن کثیر)» عمادالدین ابن کثیر دمشقی-774
«تفسیر قرآن عمادالدین ابن کثیر دمشقی»
«شرح المقاصد» سعدالدین تفتازانی-793
«مشکاة المصابیح» ابو عبدالله خطبی عمری تبریزی-قرن- قرن 8
«العبر (تاریخ بن خلدون)» ولی الدین عبدالرحمان ابن خلدون مالکی حضرمی-808
«روض المناظر (تاریخ ابن شحنه)» قاضی زین الدین ابن شحنه ی حلبی-815
«طرح التثریب فی شرح التقریب» ولی الدین ابوزرعه ی عراقی مصری -826
«الخطط المقریزیه» تقی الدین قاهری مقریزی-845
«الاصابة فی تمییز الصحابه» ابوالفضل احمد ابن حجر عسقلانی-852
«فتح الباری (شرح صحیح بخاری)» ابوالفضل احمد ابن حجر عسقلانی
«عمدة القاری (شرح صحیح بخاری)» بدرالدین ابومحمد عینی- 855
«تاریخ الخلفاء» جلال الدین سیوطی-911
«الخصائص الکبری» جلال الدین سیوطی
«الدرالمنثور (تفسیر)» جلال الدین سیوطی
«ارشادالساری (شرح صحیح بخاری)» شهاب الدین قسطانی مصری-923
«لواقح الانوار (طبقات شعرانی)» عبدالوهاب شعرانی مصری -973
«الصواعق المحرقة» ابوالعباس احمد ابن حجر مکی هیتمی-974
«اخبار الدول» ابوالعباس احمد قرمانی دمشقی-1019
«السیرة الحلبیة» نورالدین علی حلبی قاهری- 1044
«نسیم الریاض (شرح شفای قاضی عیاض)» شهاب الدین خفاجی مصری -1069
«شذرات الذهب» عبدالحی، ابن العماد دمشقی-1089
«شرح موطا الامام مالک» ابوعبدالله زرقانی-1122
«نیل الاوطار (شرح منتقی الاخبار ابن تیمیه)» محمدبن علی شوکانی یمنی-1250
«روح المعانی (تفسیر آلوسی)» شهاب الدین محمود آلوسی بغدادی -1270
«الفتوحات الاسلامیة» احمد زینی دحلان مکی-1304
«محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة» محمدبن عفیفی الباجوری الخضری-1345ق
«السنة و الشیعه» محمدرشید رضا-1354ق
«الوشیعة فی نقض عقائد الشیعه» موسی جارالله –1369
«حیاة محمد» محمد حسین هیکل-1376
«الصراع بین الاسلام و الوثنیه» عبدالله علی قصیمی
«الجولة فی ربوع الشرق الادنی» محمد ثابت مصری
«تاریخ آداب اللغة العربیة» جرجی زیدان-1914م
«حیاة محمد» امیل درمنگام
«عقیدة الشیعه» دوایت دانالدسن

منـابـع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 187-191

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد