مشاهدات پیامبر اکرم در معراج پیرامون زنان

فارسی 3068 نمایش |

در بحارالانوار روایت می کند که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «روزی من و فاطمه زهرا (س) وارد شدیم بر حبیب خدا محمد (ص)، رسول الله را گریان دیدیم. فاطمه زهرا (س) از پدرش علت گریه را سؤال کرد، حضرت فرمود: متذکر شدم آنچه را که در لیلة المعراج از عذاب زنها نشانم دادند. حضرت زهرا (س) به پدر عرض کرد: «مگر راجع به عذاب زنها چه دیدید؟» خلاصه روایت شریفه آن که: «حضرت فرمود: دیدم زنی را که به مویش آویزان کرده اند در حالی که مغزش می جوشد. و دیدم زنی را که به زبانش آویزان شده و در حلقش حمیم جهنم می ریزند. و دیدم زنی را که به پستانش آویزان کرده اند و دیدم زنی را که دست و پایش را بسته و مارها بدان می پیچند و دیدم زنی را که سرش خنزیر (خوک) و بدنش شکل الاغ است.
حضرت زهرا منقلب شده و عرض کرد: مگر چکار کرده اند که چنین می شوند؟ حضرت فرمود: «آن زنی را که به مویش آویزان کرده اند و مغزش می جوشد، زنی است که مویش را نامحرم ببیند.» (زمان ما چه خبر است از بس منکر شایع شده، قبح آن هم از بین رفته است. دختر مسلمان، بی حجاب بیرون می آید. حجاب حکم خداست در قرآن مجید؛ البته آنها که به مسجد می آیند منزهند؛ اما بر عهده شان است که به بستگانشان هم برسانند. باید به زنهای دیگر گفت نص صریح قرآن است، جایی که حرام است پیدا بودن موی زن و نگاه کردن به او در حالی که محرک شهوت نیست، پس اگر برجستگیهای محرک شهوت خود را نپوشاند، آیا این گونه زنها فکر نمی کنند روزی هم این صورت را روی خاک می نهند، با سر وارد قبرشان می کنند، اول خودتان بعد دیگران را مطلع کنید. اگر از بستگانتان کسی این طور است، اول به زبان ملایم و بعد به تندی بعد به اعراض بگویید، به بیچاره ها، به بی اطلاعها شما برای خدا تذکر دهید، نگویید فایده ندارد، برای کسی که دلش نمرده باشد، فایده و تأثیر دارد، خصوصا زن که خدا حیایش را زیاد قرار داده است.)
حضرت فرمود: «آن که را به زبانش آویزان کرده بودند و در گلوی او از حمیم جهنم می ریختند زنی است که به شوهرش جسارت کند، بی ادبی کند». در روایت دارد که: «کمترین اذیت زن نسبت به شوهر آن است که بگوید من در خانه تو خیری ندیدم». پس شما متوجه باشید هر کدام دختر دارید سفارش کنید زبانش را نگه دارد و الا اگر کلمه درشتی به شوهرش بگوید، این است عقوبتش.
فرمود: «آن که را به پستانش آویزان کرده اند آن زنی است که بدون علت شوهرش را از هم بستری با او مانع شود».
فرمود: «آن زنی که به پاهایش آویزان شده زنی است که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود.»
دیگر آن که حضرت فرمودند: «زنی را دیدم که گوشتهای بدنش را با مقراض می چیدند و مجبورش می کردند که بخورد. این زنی است که برای مرد بیگانه آرایش کند»، بی حیای بی شرم معلوم نیست کجا می خواهد برود. لباسی را که برای شوهرش باید بپوشد، زینتی را که باید برای شوهرش بنماید، برای مردم می کند نه برای شوهرش؛ مستحب است زن بهترین آرایشها را کند، اما برای شوهرش حتی منع شده که خضاب نکند؛ مثلا اگر مویش سفید شده، موی خود را خضاب بزند تا شوهرش از او متنفر نشود، ولی این کار را برای شوهرش بکند نه برای صد هزار نفر.
فرمود: «آن زنی که دست و پایش را بهم بسته و اطرافش را مارها و عقربهای عالم برزخ احاطه کرده اند زنی است که رعایت پاکی بدن و لباس خود را نمی نماید و غسل حیض و جنایت نمی کند و نماز را خفیف می شمارد». مستحب است که زنها در همان موقع قاعدگی هم وضو بگیرند و بر سجاده بنشینند و به همان مدتی که در غیر آن حالت نماز می خواندند، نشسته ذکر بخوانند، مؤمنات باید متوجه باشند که همیشه لباس و بدنشان پاک باشد. حدیث را تمام کنیم.
فرمود: «اما آن زنی را که دیدم صورتش صورت خوک و بدنش به شکل الاغ است این زن نمامه است.» نمام؛ یعنی کسی که حرف کسی را پیش دیگری نقل می کند که باعث فساد گردد. فرمود: «و همچنین است عقوبت کذاب (یعنی کسی که خیلی دروغ می گوید)».
فرمود: «زنی را دیدم که سرتا پایش شکل سگ و آتش از پایینش داخل و از حلقش خارج می شود. این زن آوازه خوان است.» و فرمود: «دیدم زنی را که کر و کور و گنگ می باشد و آن زنی است که بچه از زنا بیاورد و به شوهرش ببندد.» و فرمود: «دیدم زنی را که گوشتش را با مقراضها قطع می نمودند و آن زنی است که خود را به مرد اجنبی عرضه بدارد.» و فرمود: «زنی را دیدم که صورت و بدنش می سوزد و امعای خود را می خورد و آن زنی است که قواده بوده است (یعنی دو نفر را به حرام بهم می رسانده)».

منـابـع

آیت الله عبدالحسین دستغیب- معراج- صفحه 39-44

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد