شیطان در آیات قرآن

فارسی 2280 نمایش |

شیطان نامی است برای هر متکبر سرکش از آدمی و جن و حیوان.
خداوند سبحان فرموده:
1- «و لقد جعلنا فی السماء بــروجا و زیــناها للناظرین* وحفظنا من کل شیطان رجیم* الا من السرق السمع فـاتبعه شهاب مبین؛ ما در آسمان برجهایی قرار دادیم؛ و آن را برای بینندگان آراستیم. و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم؛ مگر آن کس که استراق سمع کند و دزدانه گوش فرا دهد که شهاب مبین او را تعقیب می کند.» (حجر/ 16-17-18)
2- «انا زیــنا السماء الدنیا بزینة الکواکب* وحفظنا من کل شیطان مارد* لا یســمعون الی الملأ الاعلی و یقذفون من کل جانب* دحورا و لهم عذاب واصب * الا من خطف الخطفه فـاتـــبعه شهاب ثاقب؛ ما آسمان دنیا را با ستارگان آراستیم. تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم! آنها نمی توانند به سخنان عالم بالا گوش فرا دهند، و از هر سو هدف قرار می گیرند! آنان به شدت به عقب رانده می شوند؛ و برای آنان مجازاتی دایم است! مگر آنها که در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شوند، که شهاب ثابت آنها را تعقیب می کند.» (صافات/ 10-6)
3- «و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتنا لهم عذاب السعیر؛ ما آسمان دنیا را با چراغهای روشن زینت بخشیدیم، و آنها را تیرهای دور کننده شیاطین قرار دادیم، و برای آنان عذاب فروزان فراهم ساختیم.» (ملک/ 5)
4- «و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زحزف القول غروا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون * و لتصغی الیه افئده الذین لا یومنون بالاخره و لـیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون؛ این چنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم؛ آنان بطور سری سخنان فریبنده و بی اساس به یکدیگر می گویند تا مردم را فریب دهند، و اگر پروردگارت می خواست، چنین نمی کردند؛ بنابراین آنان را با تهمتهاشان به حال خود واگذار! نتیجه این می شود که دلهای منکران قیامت، به آنان متمایل گردد؛ و به آن راضی شوند؛ و هر گناهی که بخواهند، انجام دهند!» (انعام/ 112-113)
5- «انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لایؤمنون؛ ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند!» (اعراف/ 27)
6- «ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیاطین لربه کفورا؛ تبذیر کنندگان، برادران شیاطینند، و شیطان در برابر پروردگارش بسیار ناسپاس بود!» (اسراء/ 27)
7- «و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین* انما یـــأمرکم بالسوء و الفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون؛ از گامهای شیطان پیروی نکنید! چه اینکه او، دشمن آشکار شما است! و شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان می دهد؛ به اینکه، آنچه را که نمی دانید، به خدا نسبت دهد.» (بقره/ 168-169)
8- «الشیاطین یعدکم الفقــر و یأمــرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا و الله واسع علیم؛ شیطان شما را وعده فقر و تهیدستی می دهد؛ و به فحشاء و زشتیها وا می دارد؛ ولی خداوند به شما وعده آمرزش و فزونی می دهد، آری خداوند فزونی بخش آگاه است.» (بقره/ 268)
9- «و من یتخذ الشیطان ولـیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا * یعـــدهم و یمنیهم و ما یعـــدهم الشیطان الا غــرورا؛ هر کس شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است. او به آنان وعده می دهد؛ و به آرزوها سرگرمشان می سازد؛ در حالی که جز فریب و نیرنگ، به آنان وعده نمی دهد!» (نساء/ 120- 119)
10- «انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم الغداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله عن الصلوة فهل انتم منتهون؛ شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا خودداری خواهید کرد؟!» (مائده/ 91)
11- «یا بنی آدم لایفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة یـنزع عنهما لباسهما لـیریهما سواتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لاتــرونهم؛ ای فرزندان آدم! شیطان کسی از شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباس آنان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنان نشان دهد! چه اینکه او و همکارانش شما را می بیند از جائی که شما آنان را نمی بینید!» (اعراف/ 27)

منـابـع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 104-107

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد