مؤمن و استمداد از صبر و نماز

فارسی 2924 نمایش |

سوره بقره آیه 153: «ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر -و استقامت- و نماز کمک بگیرید زیرا خداوند با صابران است.»
پیام آیه:
اولا نگبانی و پاسداری از هر گوهر ارزشمند -مادی یا معنوی- نیازمند ابزاری مناسب با حفظ آن چیز است، همانگونه که تنها راه حفظ و پاسداری از یک نسخه خطی ارزشمند ایستادن با اسلحه در کنار آن نیست بلکه حفظ آن نیازمند شیوه و ابزار مناسب است.
ثانیا گوهر ایمان را باید با ابزارهایی که هم سنخ با ایمان است محافظت کرد. صبر و نماز نمونه هایی از این ابزارهاست.
ثالثا حفظ روحیه ایمان و پاسداری از این نعمت آسمانی نیازمند بردباری و استقامت و شکیبایی ویژه است و آن جز در پرتو استمداد از یاد خدا دست یافتنی نیست. پس ایمان و صبر و نماز سه ضلع مثلثی هستند که از هم جدایی ناپذیرند و پیام نهایی آیه این است که انسان با ایمان اگر خواهان بهره مندی از آثار و برکات دنیوی و اخروی ایمان خویش است باید به وظایف خود در برابر ایمان عمل کند و نسبت به آنها پای بند باشد و صبر و نماز در خط مقدم وظایفی است که متوجه مؤمن است چرا که بدون آنها توانایی پاسداری از گوهر ایمان را ندارد.

منـابـع

سید محمد حسین طباطبایی- تفسیر المیزان

شیخ صدوق- امالی

شیخ صدوق- معانی الاخبار

شیخ کلینی- اصول کافی

راغب اصفهانی- مفردات

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها