شیوه درست مبارزه با اهل بدعت

فارسی 3347 نمایش |

افرادی پیدا می شوند که در دین بدعت ایجاد می کنند. یک کسی می آید می گوید من نایب خاص امام زمان (عج) هستم، مثل علی محمد باب. این را "اهل بدعت" می گویند. در حدیث است اگر اهل بدعت پیدا شدند، با اهل بدعت مبارزه کنید و عالم باید مبارزه کند و حق ندارد ساکت باشد و در یک حدیث تعبیر چنین است: «و باهتوهم؛ مبهوتشان کنید» بیچاره شان کنید، یعنی با آنها مباحثه کنید و دلیل هایشان را بشکنید. «فبهت الذی کفر؛ در نتیجه آن کفر پیشه مبهوت ماند.» (بقره/ 258) چنان که حضرت ابراهیم، آن کافر زمان خودش را مبهوت کرد، شما هم مبهوتش کنید.
بعضی آدم های کم سواد این «باهتوهم» را این جور معنی کردند: به آنها تهمت بزنید و دروغ ببندید. بعد می گویند: اهل بدعت دشمن خدا هستند و من دروغ علیه او جعل می کنم. با هر کسی هم که دشمنی شخصی داشته باشد می گوید: این ملعون، اهل بدعت است. صغری و کبری تشکیل می دهد، بعد هم شروع می کند به دروغ جعل کردن علیه او. شما ببینید اگر جامعه ای به این بیماری مبتلا باشد که دشمن های شخصی خودش را اهل بدعت بداند و حدیث «باهتوهم» را هم چنین معنی کند که دروغ جعل کن، با دشمن های خودش چه می کند! آن وقت است که شما می بینید دروغ اندر دروغ جعل می شود.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 4- صفحه 44-45

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد