معنای آیه 46 سوره انفال

فارسی 2464 نمایش |

قرآن کریم در آیه 46 سوره انفال می فرماید: «و اطیعوا الله و الرسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین؛ و از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید که سست شوید و هیبت شما از بین برود و صبر پیشه کنید که خدا با صابران است». در این آیه، قرآن یکی از پیامدهای منفی تنازع و اختلاف مسلمانان را اینگونه تبیین می کند: «و تذهب ریحکم». «ریح» در لغت عرب یعنی باد ولی این کلمه با کلمه «باد» در فارسی خیلی تفاوت دارد یعنی منشأ خیلی چیزهای دیگر شده است. ما حرکت هوا را باد می گوییم و از این کلمه لفظ دیگری نساخته ایم ولی در زبان عربی از کلمه «ریح» خیلی کلمه ها ساخته اند. کلمه «رایحه» که به معنی «بو» است از همین جا آمده چون بو در هوا پخش می شود و به وسیله حرکت هوا به انسان می رسد. کما اینکه روح را هم از همین ماده گرفته اند.
در فارسی کلمه «باد» گاهی به عنوان کنایه به کار می رود مثل اینکه وقتی می خواهیم بگوییم کسی صاحب قدرت و شوکت است و کارها در اختیار اوست، می گوییم باد به پرچم فلانی می وزد. وقتی هم می خواهیم بگوییم فلانی دیگر قدرتش از بین رفت، می گوئیم بادش خالی شد. در اینجا کلمه «ریح» که به معنی «باد» است ممکن است کنایه از همان شوکت و قدرت باشد یعنی اگر با یکدیگر اختلاف و نزاع کنید، شوکت و قدرت شما از میان می رود و ممکن است از همان رایحه باشد: بوی شما از میان می رود. نتیجه هر دو یکی است.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 3- صفحه 101

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها