عدل الهی و مسئله خلود در جهنم

فارسی 3047 نمایش |

این سؤال همیشه مطرح است و خیلی افراد می گویند که چرا بعضی از عذاب ها عذاب خالد است؟ آیا این خلاف عدل الهی نیست؟ قرآن کریم هم مسئله را اینگونه طرح می کند: «و ما ظلمناهم و لکن کانوا هم الظالمین؛ ما به آنها ستم نکرده ایم، اینها خودشان به خودشان ستم کرده اند» (زخرف/ 78)، یعنی ما چیزی را از خارج به آنها تحمیل نکرده ایم، این همان ظلم خودشان بر خودشان است که اینجا ظاهر و بارز شده است. خیال نکنید که مثل ظلم هایی است که در دنیا واقع می شود که یک کسی استحقاق چیزی را ندارد و نباید به او برسد، از خارج به او تحمیل می کنند. چیزی از خارج بر آنها تحمیل نشده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 48-49

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد