رفتار قرآنی میهمان و میزبان

فارسی 1694 نمایش |

خداوند در آیه 28 از سوره نور قرآن کریم می فرماید: «فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم؛ و اگر در خانه کسی را نیافتید، داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود». حال اگر شما به خانه کسی رفتید و هیچ کس نبود تکلیف چیست؟ آیا می توانید بگویید حال که کسی نیست تا به ما اجازه دهد پس قهرا زنی هم در آنجا نیست که اگر وارد شدیم بگویند سرزده وارد شدیم، و چون نامحرمی وجود ندارد پس حق داریم وارد بشویم؟ نه، اینکه به خانه کسی بدون اجازه نباید رفت، تنها به خاطر وجود نامحرم نیست، اصلا در زندگی خصوصی مردم بدون اجازه نباید وارد شد، چون در زندگی خصوصی، هر کسی ممکن است چیزهایی داشته باشد که نخواهد دیگران ببینند. می فرماید اگر کسی نبود باز هم داخل نشوید مگر اینکه به شما اجازه داده شود، یعنی مگر اینکه قبلا به شما اجازه داده باشند، مثل اینکه صاحبخانه کلید را به شما داده باشد یا به شما گفته باشد داخل این خانه شو. حال اگر رفتیم و اجازه خواستیم و کسی هم داخل خانه بود ولی به جای اینکه به ما بگوید: بفرمایید، گفت: خواهش می کنم برگردید، فعلا نمی توانیم شما را بپذیریم در این حالت چه کنیم؟ قرآن در کمال صراحت می گوید اگر صاحبخانه به شما گفت نمی پذیرم برگردید و به شما برنخورد. این دستوری است که حتی از زندگی امروز ما مردم مترقی تر است و ما متوجه آن نیستیم.
قرآن در اینجا به ما می گوید نه رودربایستی بیجا از افراد داشته باشید و نه نازک نارنجی باشید و بیخود به شما بربخورد، اگر می خواهید به خانه کسی وارد شوید چنانچه قبلا از شما دعوت کرده اند و وقت گرفته اید داخل می شوید و اگر بدون اطلاع قبلی در خانه کسی را می زنید، معنایش این است که من می خواهم داخل خانه تو شوم، صاحبخانه اگر در شرایطی قرار گرفته که نمی تواند بپذیرد، بدون رودربایستی بگوید من در منزل هستم نه اینکه نیستم ولی متأسفانه الان کار دارم و نمی توانم شما را بپذیرم (خیلی اتفاق می افتد که انسان کار لازمی دارد و آن کسی که آمده کار چندان لازمی ندارد)، تو که از من وقت نگرفتی، حالا برو و یک وقت دیگری بیا، و این را صریح بگوید. اگر صاحبخانه صریح گفت، او هم باید آنقدر شهامت و شجاعت و مردانگی داشته باشد که بدش نیاید. اما امروز شما می بینید که کار بر عکس است نه صاحبخانه آن شهامت و صراحت و صداقت را دارد که بگوید من کار دارم و نمی توانم تو را بپذیرم و نه آن کسی که وارد می شود آنقدر انسانیت دارد که اگر صاحبخانه گفت تو را نمی پذیرم، به او برنخورد.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 78-76

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها