تاثیر و نقش ایمان در افزایش قدرت مومنین

فارسی 2423 نمایش |

قرآن در آیه 65 در سوره انفال می فرماید: «یاایها النبی حرض المومنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین و ان یکن منکم مائه یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون؛ ای پیامبر! مومنان را به جهاد برانگیز. اگر از شما بیست نفر صابر باشند بر دویست نفر غالب می شوند، و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران پیروز می گردند، زیرا آنها قومی هستند که نمی فهمند».
تو مؤمنین را آماده به جنگ کن. اگر مؤمن با آن فقاهت ایمانی خودش و آن امر معنوی، تربیت جهادی هم پیدا کند، یک فرد از اینها مساوی است با ده فرد از آنها، بیست تا از اینها مساوی است با دویست تا از آنها، صد تا از اینها مساوی است با هزار تا از آنها. حالا چرا؟ آیا اینها نژادشان با آنها فرق می کند؟ نژادشان که فرق نمی کند. آیا زور بازوی مؤمنین بیشتر است از زور بازوی کافران؟ قرآن کریم این را نمی خواهد بگوید که زور بازوی مسلمان ها که در مدینه هستند از زور بازوی کافرهایی که در مکه هستند بیشتر است. اینها اغلبشان انصار یعنی اوس و خزرجی بودند و قریش از اینها طبعا شجاع تر بودند و ضعیف تر نبودند. مهاجرین هم که اکثر از قریش بودند و از جنس آنها. در عین حال قرآن می گوید: مؤمن اگر سرباز و مجاهد بشود، (به عبارت دیگر سرباز و مجاهد) اگر فقاهت ایمانی پیدا بکند با ده کافر برابر است: «ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا ماتین»؛ «اگر بیست پایدار از این مؤمنین باشند، بر دویست تا از آنها پیروز می شوند. یک بر ده.» «و ان یکن منکم مائه یغلبوا الفا من الذین کفروا»؛ «و اگر صد تا از شما به این شکل باشند، بر هزار تای آنها پیروز می شوند» و نتیجه اش این است که یک لشکر ده هزار نفری از شما بر یک لشکر صد هزار نفری از آنها پیروز می شوند. به حکم چی؟ به حکم فقاهت ایمانی (اینجا عکسش را می گوید) چون آن فقاهت (به معنی فهم عمیق) ندارند. اینها فقیه ایمانی هستند، بصیرت ایمانی دارند. این، غلبه بصیرت است. «ذلک بانهم قوم لا یفقهون» کفار مردمی نفهم و بی بصیرت هستند یعنی بر عکس، مؤمنین مردمی فهیم و با بصیرت هستند.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 3- صفحه 176-177

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها