مفهوم تحریف معنوی

فارسی 2226 نمایش |

تحریف معنوی، تصرف در تفسیر و توجیه مقصود لفظ است با حفظ لفظ، نظیر تفسیر و توجیهی که معاویه در داستان معروف: «تقتلک الفئة الباغیة» در مورد قتل عمار یاسر کرد.
این تحریف معنوی بود.
همچنین داستان «ان الحکم الا الله» که خوارج را به‏ وجود آورد و شعار «لاحکم الا الله» بلند شد و علی (ع) فرمود: «کلمة حق یراد بها الباطل» یک نوع تحریف و تفسیر غلط از آیه قرآن کریم بود که به عمد یا جهل شد و آن همه مصیبت ها در عالم اسلام به وجود آورد.
و همچنین داستان‏ حدیث: «اذا عرفت فاعمل ما شئت».
 

منـابـع

مرتضی مطهری-امامت و رهبری پاورقی- صفحه 27

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد