مهدویت؛ فلسفه بزرگ جهانی، دوره بلوغ بشریت

فارسی 3050 نمایش |

"مهدویت" یک فلسفه بزرگ جهانی
کوشش کنید فکر خودتان را در مسئله حضرت حجت (عج) با آنچه که در متن اسلام‏ آمده تطبیق بدهید. غالب ما این را به صورت یک آرزوی کودکانه یک آدمی‏ که دچار عقده و انتقام است در آورده ‏ایم. گویی حضرت حجت فقط انتظار دارند که کی خداوند تبارک و تعالی به ایشان اجازه بدهند که مثلا بیایند ما مردم ایران را غرق در سعادت بکنند یا شیعه را غرق در سعادت بکنند، آن هم شیعه‏ ای که ما هستیم که شیعه نیستیم. نه، این یک فلسفه بزرگ‏ جهانی است، چون اسلام یک دین جهانی است، چون تشیع به معنی واقعی‏اش‏ یک امر جهانی است. این را ما باید به صورت یک فلسفه بزرگ جهانی‏ تلقی بکنیم. وقتی قرآن کریم می‏ فرماید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ و همانا در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته‌ی ما به ارث خواهند برد.» (انبیاء/ 105) صحبت از زمین است، نه صحبت از این منطقه و آن منطقه و این قوم و آن نژاد.
اولا امیدواری به آینده است‏ که دنیا در آینده نابود نمی ‏شود. مکرر گفته ‏ام که امروز این فکر در دنیای‏ اروپا پیدا شده که بشر در تمدن خودش به مرحله ‏ای رسیده که با گوری که‏ خودش به دست خودش کنده است یک گام بیشتر فاصله ندارد. طبق اصول‏ ظاهری نیز همین طور است ولی اصول دین و مذهب به ما می‏ گوید: زندگی‏ سعادتمندانه بشر آن است که در آینده است، این که اکنون هست موقت‏ است.
دوم: آن دوره، دوره عقل و عدالت است. شما می‏ بینید یک فرد سه‏ دوره کلی دارد: دوره کودکی که دوره بازی و افکار کودکانه است، دوره‏ جوانی که دوره خشم و شهوت است، و دوره عاقله مردی و پیری که دوره‏ پختگی و استفاده از تجربیات، دوره دور بودن از احساسات و دوره حکومت‏ عقل است. اجتماع بشری هم همین طور است.
اجتماع بشری سه دوره را باید طی کند. یک دوره، دوره اساطیر و افسانه ‏ها و به تعبیر قرآن دوره‏ جاهلیت است. دوره دوم، دوره علم است، ولی علم و جوانی، یعنی دوره‏ حکومت خشم و شهوت. به راستی عصر ما بر چه محوری می ‏گردد؟ اگر انسان، دقیق حساب کند می ‏بیند محور گردش زمان ما یا خشم است و یا شهوت. عصر ما بیش از هر چیزی عصر بمب است (یعنی خشم) و عصر مینی ژوپ است (یعنی شهوت).
آیا دوره ‏ای نخواهد آمد که آن دوره، حکومت، نه حکومت‏ اساطیر باشد و نه حکومت خشم و شهوت و بمب و مینی ژوپ؟ دوره‏ای که‏ واقعا در آن دوره معرفت و عدالت و صلح و انسانیت و معنویت حکومت کند؟ چگونه می‏شود که چنین دوره ‏ای نیاید؟! مگر می‏شود که خداوند این عالم را خلق کرده باشد و بشر را به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد، بعد بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده یک مرتبه تمام بشر را زیر و رو کند؟! پس مهدویت یک فلسفه بسیار بزرگ است. ببینید مضامینی که ما در اسلام داریم چقدر عالی است!

منـابـع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 258-259

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد