ماشین مغز

فارسی 1666 نمایش |

ماشین مغز، از نظر علم حیرت انگیزترین ماشینها می باشد و وظائفی را انجام می دهد که پرقدرت ترین ماشینهای ساخته بشری از انجام آنها ناتوان می باشد. یکی از وظائف مغز، ثبت و ضبط وقایع گوناگون است که نیروی حافظه را تشکیل می دهد. حافظه انسانی فقط به قسمت کوچکی از مغز ارتباط دارد. برای نمونه قدرت حافظه مثالی آورده اند: فرض کنیم مردی پنجاه سال از عمرش گذشته باشد، بخواهد خاطرات خود را بدون کم و زیاد بنویسد. برای درج این خاطرات، معادل 160 میلیون نسخه روزنامه به قطع بزرگ که در بیست صفحه و سراسر با حروف ریز چاپ شده باشد، نیاز خواهد بود. مکانیسم بیاد آوردن خاطرات گذشته، از بسیاری جهات مانند نوارهای ضبط صوت است. فرقی که دارد آنکه نوارهای مغز به قدری ظریف و حساس است که با نوارهای معمولی نمی توان تطبیق کرد. نیروی برق نوارهای مغز، از اعصاب بدن تأمین می شود و هیچ گونه احتیاجی به چرخیدن ندارد.
مطابق حساب دقیق، اگر بخواهند ماشینی بسازند که کم و بیش کار یک مغز انسانی را انجام دهد میبایستی دستگاهی در مقابل بزرگترین ساختمانهای جهان تهیه نمایند و برای تهیه نیروی برق آن، تمام برق حاصله از بزرگترین آبشار جهان را به آن اختصاص دهند و چون ناگزیر لامپهای الکترونی و سیم های این ماشین گرم می شود، باید تمام آب آن آبشار برای خنک کردن آن، گرداگرد ماشین بگردد و با این همه کار، ماشین اختراعی نخواهد توانست تمام وظائف مغز یک انسان معمولی را، از نظر تفکر انجام دهد. دانش و قدرت و حکمت او، بزرگترین کارخانه جهان و دقیق ترین کارخانه جهان را، در این حجم کوچک مغز قرار داده است. آیا اینکار بزرگترین شاهکار آفرینش نمی باشد؟ آیا این نشانه دانش بی انتها و قدرت نامحدود او نمی باشد؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او‏- ج 1 صفحه 153-152

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها