زمان وقوع قیامت

فارسی 2025 نمایش |

آیا اینکه خدا در قرآن کریم می فرماید ''قیامت واقع شده'' از باب مستقبل محقق الوقوع است یا نه؟ به علاوه آنهایی که می گویند قیامت واقع شده، یعنی عالم قیامت الان وجود دارد ولی برای ما که هنوز وجود ندارد و در توحید صدوق هست، وقتی که (معصوم) سؤال می کنند آیا بهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست می فرماید بهشت و جهنم مخلوق است یعنی الآن هم وجود دارد. (توحید صدوق، ص 118)، ولی الان که بهشت و جهنم وجود دارد آیا برای ما هم الان وجود دارد یا برای ما در زمان بعد هست؟
عالم قیامت خودش وجود دارد، نه عالمی است که بعد می خواهد حادث شود، ولی برای همه اشیاء عالم در زمان بعد وجود دارد، چون حشر اختصاص به انسان ندارد، شامل همه چیز می شود، این زمین ما هم همین طور که ما روزی می میریم و به قیامت می رسیم روزی می میرد و به قیامت می رسد. آن درخت و آن خورشید هم همین طور است. پس اینکه می گوییم (قیامت الآن) وجود دارد، نه این است که قیامت ما هم الآن وجود دارد، نه، ما هر وقت که مردیم آن وقت وارد عالم قیامت می شویم و لهذا پیغمبر (ص) فرمود (ظاهرا حدیث نبوی است): «من مات قامت قیامته؛ هر کسی که بمیرد قیامتش بپا می شود» یک قیامت مستقل به آن معنا که نیست، چون قیامتی وجود دارد، هر کسی که می میرد به عالم قیامت خودش وارد می شود.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 88

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد