مراد از نیکو کردن صورت انسان

فارسی 1947 نمایش |

در آیه 3 سوره تغابن آمده: «و صورکم فاحسن صورکم؛ خدا شما را مصور گردانید و صورت شما را نیکو گردانید.» مفسرین این سوال را مطرح کرده اند که آیا مقصود از صورت در اینجا همان است که در فارسی به آن "چهره" می گوییم و مقصود آیه این است که خدا اندامهای انسان مثل چشم را زیبا آفرید؟ این در سوره «و التین» آنجا که می فرماید: «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؛ که به راستی ما انسان را به نیکوترین ساختار آفریدیم.» (تین/ 4) به تفصیل گفته خواهد شد.
مفسرین گفته اند که مقصود از «و صورکم فاحسن صورکم» این است که در خلقت شما نیکوترین تعبیه ها را فرمود و هر چیزی به جای خودش نیکوست. «الذی احسن کل شیء خلقه؛ هر چیزی نیکو آفریده شده است.» (سجده/ 7) و مقصود از اینکه نیکو آفریده شده، این است که متناسب با آن هدفی است که برای آن آفریده شده است، هر چیزی که برای هدفی آفریده می شود نیکو بودنش به این است که برای آن هدفش هرچه بهتر باشد. انسان اتومبیل می سازد. بهترین اتومبیل کدام اتومبیل است؟ بهترین اتومبیل آن اتومبیلی است که هدفهایی را که منظور از اتومبیل است بهتر تامین کند. یک اتومبیل به عنوان یک وسیله نقلیه به چه چیزهایی نیاز دارد؟ به موتور، ترمز، فرمان و برخی چیزهای دیگر. بهترین اتومبیل آن است که متناسب با هدفهایی که انسان از یک اتومبیل دارد همه ویژگیهای لازم را به بهترین وجه داشته باشد. پس معنای اینکه انسان را خوب آفریدیم این است که همه ابزارهای لازم را در وجود او برای رسیدن به آن هدفی که انسان برای آن خلق شده است تعبیه کردیم.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 7 صفحه 134-133

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها