بررسی علل انحطاط مسلمانان

فارسی 2410 نمایش |

برای بررسی انحطاط مسلمانان باید این مسأله را ریشه یابی کرد تا به کلید رمز این عقب ماندگی دست یافت. علل انحطاط مسلمان را می توان از چند محور ارزیابی قرار داد.

1- بی توجهی به فرهنگ قرآن
اسلام و قرآن کریم دعوت به پاکی و درستکاری و امانت و تلاش و کوشش و آگاهی و بیداری و دانش و پژوهش و اتحاد و فداکاری و... می کنند اما با نهایت تأسف امروز تعلیمات اسلام و پیامبران آسمانی در بسیاری از جوامع اسلامی متروک یا نیمه متروک مانده است و ادعای اسلام و شعار پایبندی به دین غیر از التزام علمی به آن در همه شئون زندگانی است.

2- فراموشی فرهنگ جهاد و تلاش و مبارزه
اسلام دین تلاش و مبارزه و کوشش و ایستادگی در برابر برنامه ها و نقشه های ضد انسانی و اخلاقی دشمنان و بدخواهان است. جامعه اسلامی برای تثبیت موقعیت خویش و دست یافتن به آرمانهای والای خود باید در تمام جبهه ها (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و...) با اعتماد به اسلام ناب با تمام توان در میدان تلاش و پیشروی حضوری پررنگ و اثرگذار داشته باشد.

3- استفاده نکردن از فرصت های مادی و معنوی
نشانه رشد فکر و عقلانی یک نفر و یک جامعه بهره مندی از فرصت های مادی و معنوی است. اسلام نه تنها به مسلمانان توصیه بهره مندی از تمام فرصت ها را می کند، بلکه آنان را به فرصت آفرینی و استفاده بهینه از فرصت های رنگارنگ تشویق می کند. روشن است که در شرایط مختلف زمانی و مکانی، فرصت ها تفسیرهای گوناگونی پیدا می کنند و بهره برداری از آنها رمز پیشرفت و رشد بشری مناسب برای جبران عقب ماندگی هاست.

4- فراموشی فرهنگ اخلاص و کار برای خدا
ارزشمندی جامعه اسلامی به این جهت است که باید همگان بر محور کار برای خدا و دستیابی به رضایت او کار و تلاش کنند در این میدان خودخواهی و خودپرستی رنگ می بازد و روحیه خیرخواهی و دلسوزی زمینه ساز بستری مناسب برای رشد و تعالی همگانی و تعالی هنگانی می گردد. البته می تواند تمام عوامل چهارگانه را به نحوی معلول تبلیغات پر زرق و برق کشورهای به اصطلاح متمدن و توسعه یافته غربی دانست چرا که بهره مندی از تجربیات علمی و فناوری پیشرفته این کشورها به گونه ای تعریف شده که ناخودآگاه و غیر مستقیم خود فراموشی و بیگانگی با فرهنگ دینی و ملی را به فکر و جان مسلمانان تزریق می کند. همانگونه که گام اول توحید حقیقی نفی تمام خدایان دروغین است، گام نخست پیشرفت و مبارزه با انحطاط، نفی عملی و همه جانبه فرهنگ های غلط و بی محتوای غرب و غرب زدگان است تا شیرینی تعالیم اسلام به کام ما بنشیند.

منـابـع

مرتضی مطهری- ده گفتار

محمدابراهیم آیتی- اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 10 و 7 و 6

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد