محاوره حضرت موسی و فرعون در باب توحید

فارسی 3810 نمایش |

فرعون به موسی (ع) و هارون (ع) خطاب کرده می گوید: «قال فمن ریکما یا موسی* قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی؛ ای موسی پروردگار شما دو نفر کیست؟* پروردگار ما آن کسی است که به هر موجودی آن آفرینشی که شایسته او بود عطا کرد و سپس او را در راه مخصوص خودش هدایت فرمود» (طه/ 50-49). موسی در یک جمله کوتاه می گوید همه چیز را خدا آفریده و خدا هر موجودی را بر طبق حکمت آفریده و آنچه را می بایست به او از نظر آفرینش بدهد داده است. هیچ موجودی بر خلاف آنچه باید باشد نیست، هر چیزی به جای خویش نیکو است هیچ چیزی شر واقعی نیست تا گفته شود آن چیز را خداوند نیافریده، موجودی دیگر آفریده است. آری این است منطق پیامبری.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 208

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها