ملکه زنبور عسل

فارسی 2046 نمایش |

می گویند: زنبور عسل، همگی نر هستند، تنها مادینه آنها ملکه می باشد. هنگامی که ملکه می خواهد تخمگذاری کند، کارگران وی، همه خانه های کندو را آماده کرده و با تور بسیار لطیفی مفروش می سازند. آنگاه ملکه، هزارن تخم می گذارد. کارگران، در محافظت و نگهداری تخمها می کوشند و درون هر یک از خانه ها را، با پرده ظریفی مسدود می نمایند. تا جنینها از گزند حوادث خارجی محفوظ بمانند. جنینها، در ظرف 12 روز، دوره تکامل خود را، طی می کنند، آن گاه پرده را کنار زده و بیرون می آیند تا تشکیل کشور دیگری، همانند کشور مادر بدهند.
چرا کارگرها تخم نمی گذارند و تخم گذاری چرا ویژه ملکه می باشد؟ چه کسی به کارگرها دستور می دهد که خانه های کندو را برای پذیرائی تخم آماده سازند؟ چه کسی به ملکه دستور می دهد که در هر خانه ای تخمی بگذارد؟ چه کسی به کارگرها دستور می دهد که بر در هر خانه ای پرده ای بکشند؟ چه کسی، در ظرف این دوازده روز، به جنین غذا می دهد و چگونه غذا می دهد؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 226-225

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد