ابوالعباس احمدبن فهد حلی اسدی

فارسی 7307 نمایش |

جمال السالکین، ابوالعباس احمدبن فهد حلی اسدی در سال 757 متولد شده و در سال 841 وفات یافته است، در طبقه شاگردان شهید اول، شمس الدین محمدبن مکی و فخرالمحققین است، مشایخ حدیث او، فاضل مقداد سابق الذکر و شیخ علی بن الخازن فقیه و شیخ بهاءالدین علی بن عبدالکریم (الکنی و الالقاب)، علی الظاهر، اساتید فقهی او نیز، همین ها هستند.
ابن فهد، تألیفات فقهی معتبری دارد از قبیل المهذب البارع که شرح "مختصر النافع" محقق حلی است، و "شرح ارشاد" علامه به نام "المقتصر" و شرح "الفیه" شهید اول، شهرت بیشتر ابن فهد در اخلاق و سیر و سلوک است، کتاب مشهور او در این زمینه "عدة الداعی" است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 430

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد