ملا محمدباقر سبزواری

فارسی 7818 نمایش |

ملامحمد باقر سبزواری، معروف به محقق سبزواری. اهل سبزوار بوده و در مکتب اصفهان که هم مکتبی فقهی بود و هم فلسفی پرورش یافته و از این رو جامع المعقول والمنقول بوده است. نام او در کتب فقهیه زیاد برده می شود.
کتاب معروف او در فقه یکی به نام "ذخیره" و دیگری به نام "کفایه" است و چون فیلسوف هم بوده است بر الهیات شفای ابوعلی سینا حاشیه نوشته. در سال 1090 درگذشته است. محقق سبزواری نزد شیخ بهائی و مجلسی اول تحصیل کرده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 434

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد