کرم خاکی و سرو سرخ

فارسی 2157 نمایش |

دره کارنکتی کت، در آمریکا قرار دارد. در این دره، سرو سرخی می روید که برگهای آن، مواد آهکی را به مقدار زیادی، جذب می کند. در این دره، یک نوع کرم خاکی وجود دارد که برگهای سرو سرخ را با ولع تمام می خورد. آنوقت املاح کلسیم، یعنی مواد آهکی که از بدن کرمها، دفع می شود، مورد استفاده نباتات دیگر قرار می گیرد. کاری را که سرو سرخ با کرم خاکی، انجام می دهد، به عملیات یک آزمایشگاه، شباهت دارد که در آنجا مواد آهکی جذب و تصفیه شده و تبدیل به املاح قابل استفاده گیاهان گردد. کارگران این کارخانه شیمیائی عجیب، سروهای سرخ و کرمهای خاکی می باشند. مهندس این کارخانه کیست؟ سازنده این کارخانه کیست؟ بودجه این کارخانه، از کجا تأمین می شود؟! آیا بشر اگر هزاران سال دیگر به ترقی و تکامل خود، ادامه بدهد، می تواند، چنین کارخانه ای، تأسیس کند؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 262

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد