تفاوت وسایل هدایت علت اختلاف معجزات پیامبران

فارسی 3437 نمایش |

ابن سکیت از ادبای معروف است، نامش در کتب ادب زیاد برده می شود، معاصر با حضرت هادی (ع) است، یعنی در زمان متوکل می زیسته، شیعه مذهب بود و به دست متوکل هم کشته شد. می گویند علت کشته شدنش این بود که معلم "المعتز" و "المؤید" پسران متوکل بود. متوکل می دانست که ابن سکیت به علویین علاقمند است. یک روز هنگامی که ابن سکیت پیش متوکل بود، دو پسر متوکل وارد شدند. متوکل که از شمشیرش به اصطلاح خون می چکید رو کرد به ابن سکیت و گفت: آیا پسران من بهترند یا پسران علی (ع)، حسن (ع) و حسین (ع)؟ این مرد عالم چنان از این گستاخی متوکل بر آشفت که گفت: قنبر غلام علی در نظر من بهتر است از این دو پسر و از پدر آنها. متوکل دستور داد غلام های ترکی آمدند و زبان ابن سکیت را از پشت گردن درآوردند. آن مرد با این وضع کشته شد.
به هر حال این مرد از حضرت هادی (ع) پرسید یا ابن رسول الله! چرا موسی (ع) وقتی مبعوث شد آیت و وسیله و معجزه ای که به کار می برد برای دعوت و هدایت مردم از نوع اژدها شدن عصا و ید بیضا و امثال اینها بود و اما عیسی (ع) که مبعوث شد می بینیم وسیله و معجزه و ابزاری که به کار می برد چیز دیگر است، کورهای مادرزاد را معالجه می کرد، پیس ها را معالجه می کرد، مرده را زنده می کرد و از این قبیل، و اما پیامبر اکرم (ص) ما که مبعوث شد معجزه اش از نوع هیچکدام از اینها نیست، از نوع بیان و کلام است، قرآن کریم است.
حضرت فرمود این به واسطه اختلاف عصر و زمانها بود. در زمان حضرت موسی (ع) چیزی که حکومت می کرد و بر فکرها غلبه داشت و چشمها را پر کرده بود سحر و جادوگری و اینطور چیزها بود. معجزات موسی (ع) شبیه بود به عملیاتی که آنها داشتند، با این تفاوت که آنچه موسی (ع) داشت معجزه بود و حقیقت داشت و آنچه آنها داشتند سحر و چشم بندی بود. اما زمان عیسی (ع) زمانی بود که عده ای اطبا پیدا شده بودند و معالجات حیرت انگیز می کردند. گردنها به طرف کسانی کشیده می شد که از این نوع هنرها داشتند. خداوند معجزه عیسی (ع) را از این سنخ قرار داد. و اما عصر خاتم الانبیاء عصر سخن و کلام بود. توجه مردم به سخن عالی بود. لهذا معارف عالیه اسلام به صورت سخنان عالی و در لباس فصاحت و بلاغت کامل اداء شد.
ابن سکیت جواب امام را خیلی پسندید و گفت حالا رمز مطلب را فهمیدم. بعد عرض کرد: یا ابن رسول الله الان حجت خدا چیست؟ فرمود: عقل. گفت: هذا و الله هو الجواب. پس معلوم می شود علت اختلافات معجزات پیغمبران این بوده که وسیله هدایت مردم در هر زمانی متفاوت است. والا ممکن بود از آدم تا خاتم، اگر حضرت آدم (ع) معجزه داشته و اگر پیغمبر (ص) بوده، زیرا بعضی می گویند پیغمبر نبوده یک نوع معجزه داشته باشند. اما اینطور نبوده، هر پیغمبری معجزه ای که به کار می برده متناسب بوده با عصر و زمان خودش.

منـابـع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 201-199

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد