بی‌ توجهی مسلمین به فاجعه اندلس

فارسی 3409 نمایش |

چند وقت پیش با یکی از علماء بزرگ که از مراجع تقلید هستند راجع به فاجعه اندلس صحبت می کردم، به ایشان گفتم پانصد سال پیش چنین فاجعه بزرگی بر اسلام و مسلمین وارد شد (در حدود سنه نهصد در سال هشتصد و نود و هشت خاتمه پیدا کرد)، یکی از مراکز تمدن اسلامی از آنها گرفته شد، این همه آدم کشته و سوزانیده شد، مسیحی ها یک جا سه هزار نفر را سوزاندند و آتش زدند، از یک عده دویست هزار نفری مسلمان که می خواستند مهاجرت کنند و خود مسیحی ها به آنها اجازه مهاجرت داده بودند صد هزار نفرشان را در بین راه کشتند.
"گوستاولوبون" که خودش مسیحی است می گوید جنایاتی که در اسپانیا مسیحی ها به مسلمان ها کردند در تاریخ دنیا نظیر ندارد.
جنایتی به این عظمت رخ می دهد و از آن طرف در تمام کتابهائی که از آن زمان تا امروز ایرانی ها نوشته اند، چه عربی و چه فارسی، در هر قسمتی که کتاب نوشته اند، یک نفر اسم نبرده که چنین حادثه ای بر عالم اسلام وارد شد، تا چه رسد به اینکه همدردی شده باشد و اظهار تأسفی شده باشد. یک نفر نبود که مردم را در جریان این خبر بگذارد.
ظاهرا اولین کتابی که در تاریخ اندلس در ایران نوشته شده همین کتاب "تاریخ اندلس" است که اخیرا آقای آیتی تألیف کرده اند و دانشگاه چاپ کرده است.

منـابـع

ده گفتار، صفحه 273

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد