نحوه پیدایش پول در روابط اقتصادی

فارسی نسخه موبایل 556 نمایش |

یکی از مسائل اقتصادی "پول" است. تا زمانی که زندگی اجتماعی بشر توسعه زیادی نداشت و تقسیم کار و تخصص، زیاد به میان نیامده بود، حوائج افراد به آسانی قابل مبادله بود، یعنی افراد به سهولت می توانستند آنچه را که احتیاج دارند به وسیله مبادله با چیزی که خود تولید می کنند و مورد احتیاج تولید کننده کالای مورد نیاز است به دست آورند. ولی تدریجا در اثر تکامل صنایع و توسعه احتیاجات و تنوع آنها و ازدیاد روابط و تقسیم و تخصص بیشتر، مبادله دچار اشکال شد، ناچار لازم شد که شیء خاصی که دارای ارزش ذاتی یا اعتباری و تضمینی باشد به میان بیاید که آن پول است.
در باب پول مباحثی هست، یکی این که آیا ارزش طلا و نقره ذاتی است؟ یعنی از آن جهت واسطه واقع شده که مورد احتیاج همه است و در همه زمان ها مورد احتیاج است، و به علاوه کهنه و فاسد نمی شود، و به علاوه سبک و قابل حمل و نقل است؟ یا علت دیگر دارد و جنبه قراردادی دارد؟ مطلب دیگر این که در چه مرحله از مراحل تاریخی اجتماع بشر و در چه دوره ای از ادوار تاریخ، پول رایج شده است؟

منـابـع

مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 34-33

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد